Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Aquest dimarts Càritas de Barcelona ha emès un comunicat sobre les mesures impulsades pel Govern espanyol, les anunciades retallades que el Govern de la Generalitat i els governs locals es disposen a aplicar per fer front a la crisi.

En el document Càritas afirma que “cal evitar que la retallada en la despesa social recaigui un cop més en els de sempre: els pensionistes, els treballadors amb salaris precaris, els joves en període de formació sense accés a la primera feina, les famílies amb greus dificultats per subsistir. I és moralment injust que no es contempli per ara un augment d’impostos a les rendes més altes”. Alhora afirma que “és inadmissible que es retalli l’ajuda als projectes de desenvolupament en països empobrits quan sovint és la vida de les persones el que en depèn”.

Com a sortida de la situació, Càritas reclama “la reforma d’un sistema econòmic allunyat de valors ètics que pot afavorir –i ha afavorit– el màxim lucre d’uns pocs i que oblida que el primer deure de l’economia és administrar els recursos i transformar-los, per tal d’obtenir béns i serveis que satisfacin les necessitats humanes del conjunt de la societat”.

Aquestes reflexions parteixen del treball diari de l’entitat d’Església que afirma que “en els primers mesos de 2010, és la pèrdua de l’esperança el que constatem a diari. Per això no podem callar. El cost social i humà que generen la fragilitat i la feblesa continuades en la vida de les persones pot arribar a ser irreversible i fa especialment vulnerables els infants i els joves que són el futur de tota societat”. Com a exemple, explica que hi ha  una pobresa estructural “coneguda, i consentida, pels Governs, que segueixen acceptant que la gent percebi pensions i prestacions per sota d’aquest llindar de pobresa”, xifrat en 8.748€ anuals i que avui pateixen entre 3,3 i 3,6 milions de persones a l’Estat espanyol.

Càritas es compromet a seguir “acollint les persones que no poden cobrir les seves necessitats més bàsiques, però, és molt conscient que cap acció social, pública o privada, pot substituir l’acció política dels Governs, veritables responsables de treballar pel benestar social de la comunitat”.

Aquí podeu llegir íntegre el contingut del comunicat.