Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(FECC) L’escola concertada de Catalunya s’ha ofert aquest dijous, en una trobada amb la consellera d’Ensenyament de la Generalitat, Irene Rigau, per acollir i facilitar la “ràpida escolarització” dels menors refugiats que puguin arribar al país. Els centres posen a disposició de la conselleria 700 escoles on poder escolaritzar aquests alumnes i, si cal, “incrementar la ràtio allà on sigui necessari”.

L’escola concertada també es compromet a facilitar als menors refugiats l’accés gratuït als recursos didàctics indispensables per “participar plenament en la vida escolar” (llibres de text, material, etc...), a banda de proveir, en coordinació amb l’administració i entitats que hi col·laborin, necessitats bàsiques per a una bona acollida (menjador, activitats complementàries...)

El col·lectiu de l’escola concertada ha estat representada pel president de l’Agrupació Escolar Catalana, Oriol Blancher; el president de l’Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya i el secretari general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (APSEC-FECC), Joan Vila i Enric Puig, respectivament; el president de la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya, Carlos Camí, i el president de la Federació Catalana de Centres d’Ensenyament de Catalunya, Josep Díaz. També han posat a disposició de les ONG acreditades en l’acollida de refugiats els mitjans per vehicular les seves demandes de suport i ajut entre els 400.000 alumnes i entre les comunitats educatives de les 700 escoles que representa el col·lectiu de centres concertats.