Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Bisbat de Sant Feliu) La diòcesi de Sant Feliu de Llobregat ha anunciat que posarà en marxa un servei d'ajuda als refugiats que funcionarà a través de Càritas Diocesana i la delegació de Mans Unides.

El bisbat "vol respondre amb criteris evangèlics i assumint el seu compromís, com Església particular, que es deixa il·luminar per la Paraula de Déu i el seu missatge moral, mirant de ser fidels a la seva condició de comunió de germans, dins la pluralitat d’iniciatives".

És per això que es fa una crida a les consciències de tots els fidels i a tots els grups i institucions, perquè col·laborin i posin els seus mitjans materials i personals a disposició de l’acolliment dels refugiats. Alhora, com Església diocesana, s'ha considerat oportú oferir un servei d’ajuda, assessorament i coordinació de totes les iniciatives, en funció de l’eficàcia i l’abast de d’aquesta acció.

Considerem molt benvinguda aquesta empenta de generositat que han despertat per tota Europa les informacions i les imatges que ens han arribat pels mitjans de comunicació. Volem participar-hi de tot cor. Sabem, però, que no podem quedar satisfets, oferint lloc i menjar per uns quants dies: l’acollida dels refugiats i immigrants demana disposar de mesures adients de tipus jurídic, econòmic, polític i cultural, a mig i a llarg termini.

Som conscients, per altra banda, que allò que estem veient no és més que l’efecte de problemes profunds d’abast internacional. Ens afegim a la crida que ressona tan sovint a l’Església perquè els responsables polítics no estalviïn esforços per restablir la pau, basada en la justícia i el respecte als drets humans de tots.

La Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat disposa d’instruments institucionals que poden ajudar a la realització del seu compromís en aquest àmbit, com ara Càritas Diocesana i la Delegació diocesana, tot just creada, de Mans Unides, que tenen experiència en aquest àmbit d’acció social. Càritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat ja fa acollida de refugiats i immigrants; així mateix manté contacte institucional amb altres Càritas diocesanes, Càritas Espanyola i totes les institucions eclesials i civils que treballen en xarxa per afrontar aquest repte.

És per això que ens ha semblat oportú disposar que:

  • L’acció diocesana d’acollida als refugiats es coordini mitjançant la creació d’una taula que, organitzada per Càritas Diocesana, rebrà les peticions d’acolliment, farà les ofertes d’ajuda, donarà assessorament i assenyalarà les pautes d’actuació.
  • L’acció concreta d’ajuda, segons els casos, serà responsabilitat de les persones o institucions que la duguin a terme.
  • La Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat a través de Càritas diocesana i de Mans Unides es mantindrà oberta al diàleg i a la col·laboració amb qualsevol instància eclesial o civil que treballi per mirar de respondre a aquest greu problema social.

El problema plantejat pels refugiats és un dels factors que formen part de la gran qüestió de les migracions, que sovint l’Església ha discernit i ha mirat de respondre en el seu àmbit (cf. a més dels nombrosos documents magisterials, els pronunciaments del Pontifici Consell per a la Pastoral de dels Immigrants i Itinerants, Refugiats i Desplaçats, i de la Comissió Episcopal de les Migracions de la CEE). Esperem que les polítiques d’àmbits nacional i internacional siguin les més adients i que responguin al principi de la dignitat de tota persona humana i als drets fonamentals.