Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Direcció General d'Afers Religiosos) La vicepresidenta del Govern i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, i el director general d’Afers Religiosos, Enric Vendrell, en nom del Govern de la Generalitat, han felicitat les comunitats islàmiques de Catalunya en ocasió de la celebració del Ramadà, que va començar a la posta de sol del dia 17 de juny.

El ramadà és el novè mes del calendari islàmic. El primer dia del mes de Ramadà inicia el sawm, el dejuni que els musulmans duen a terme, per recordar que fou durant aquest mes que es va revelar l’Alcorà. Durant aquest període els musulmans no poden menjar, beure, fumar o mantenir relacions sexuals, des de l’albada fins la posta de sol. El dejuni és obligatori només per a les persones que s’ho puguin permetre físicament i mentalment: els infants, els qui són de viatge, les persones malaltes, les dones que tenen la menstruació no han de practicar-lo, o bé poden fer-ho més tard, al llarg de l’any.
 
D’acord amb la darrera actualització del Mapa Religiós de Catalunya, hi ha 256 comunitats islàmiques.
 
Ja fa anys que la Direcció General d’Afers Religiosos felicita les diferents esglésies i confessions, coincidint amb la celebració de les seves festivitats més importants. Concretament la Generalitat felicita les següents celebracions:
 
-Comunitats cristianes
 .Pasqua: festivitat cristiana que commemora la resurrecció de Jesucrist tres dies després d’haver estat crucificat.
 .Nadal: festa cristiana que commemora el naixement de Jesucrist.
 
-Comunitats islàmiques
 .Ramadà: mes durant el qual es realitza el dejuni ritual.
 .Festa del Sacrifici: és la festa del sacrifici de l’anyell. Commemora el sacrifici d’Abraham i simbolitza el respecte de Déu, la renovació de la fe i el perdó.
 
-Comunitats jueves
.Roix ha-Xanà: festa del cap d’any jueu, que commemora la creació i el dia del judici.
.Yom Kippur o dia de l’Expiació: escau deu dies després del Roix ha-Xanà, i és el dia que s’estableix per al penediment i l’autoavaluació personal.
.Péssah o Pasqua jueva: festa amb què es commemora l’alliberament del poble hebreu d’Egipte.
 
-Comunitats budistes tibetanes
.Losar: és l’any nou tibetà, molt celebrat entre les comunitats budistes tibetanes.
 
-Comunitats sikhs
.Baisakhi: és la festa sikh d’any nou i commemora la fundació de la khalsa, la fraternitat sikh.
 
-Comunitats bahá’ís:
.Ridvan: festivitat que commemora la declaració que va fer Bahá’u’lláh a Bagdad, l’any 1863.