Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Màxim Muñoz. President de la Unió de Religiosos de Catalunya i Provincial dels Claretians) Els religiosos i religioses acollim l'elecció del Papa Francesc amb goig i esperança. És religiós jesuïta i ha escollit el nom del gran sant d'Assís, del que arrenquen i en el que s'inspiren una bona colla de famílies religioses.

En la seva Província religiosa d'Argentina el nou bisbe de Roma va ser Mestre de Novicis i Provincial, dos serveis que el situen en el moll de l'os del nostre estil de vida i els seus dinamismes. Una de les seves primeres publicacions va ser "Meditaciones para religiosos". Per tant podem esperar d’ell un bon guiatge de la vida religiosa. 

D'altra banda, en la seva trajectòria i primera aparició com a Papa, hem de valorar alguns signes que apunten cap a un estil d’Església en el què els religiosos estem especialment compromesos: la senzillesa i austeritat, allunyada dels títols i gestos grandiloqüents; la proximitat a la gent, la profunditat espiritual, el compromís amb la causa dels més febles, el diàleg interreligiós, la fraternitat i el caminar junts com a església, en la diversitat de carismes i ministeris; el referir-se a ell mateix com a bisbe de Roma i no com a Papa, que pot apuntar cap a un exercici del govern més col·legial.

Són signes que alimenten l'esperança que alguna cosa pot canviar en l'estil del papat i del govern en l'Església, en la seva vida interna i en la seva missió. Que s’avanci en aquesta línia és responsabilitat del conjunt de l’Església i no només del bisbe de Roma, tot i que ell té una responsabilitat important. Esperem que amb la inspiració i força de l’Esperit sigui possible aquesta desitjada renovació.