Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Escola Cristiana de Catalunya) Davant els pronunciaments del Tribunal Suprem de l’Estat, volem posar de relleu el nostre total suport al model escolar d’immersió lingüística en català.

Aquest model ha permès evitar la segregació escolar i ha estat un factor importantíssim de cohesió social, tal com han reconegut i avalat les institucions europees. D’altra banda, totes les avaluacions acrediten que aquest model no genera cap perjudici a l’aprenentatge, sinó que permet assolir nivells satisfactoris en el coneixement tant del català com del castellà.

Considerem, doncs, que el país no pot prescindir d’aquest model educatiu i que, en qualsevol cas, caldrà maldar per trobar les fórmules que garanteixin els drets de tothom sense amenaçar la convivència i la cohesió, la qual cosa passaria si abandonem la immersió lingüística a l’escola.

Donarem tot el suport a les autoritats educatives de Catalunya en les mesures que s’encaminin vers aquesta finalitat.

Barcelona, 22 de desembre de 2010