Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Afers Religiosos) La Generalitat de Catalunya ha fet pública la resolució definitiva de la concessió d'ajuts a cinc projectes de recerca en matèria d'afers religiosos amb una dotació pressupostària de 40.000 €. Amb aquests ajuts, la Direcció General d'Afers Religiosos busca promoure la recerca i la innovació sobre afers religiosos per crear nou coneixement aplicable. 

L’execució dels cinc projectes que han rebut els ajuts ha de finalitzar el 31 d’octubre de 2022. Aquests projectes versen sobre els temes següents: diàleg interreligiós i educació en el lleure, amb el doctor Miquel Àngel Essomba, de la Universitat Autònoma de Barcelona; atenció a la diversitat cultural, religiosa i espiritual en l'atenció sanitària maternoinfantil, amb la doctora Maria Dolors Navarro, de la Fundació per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu; religiositat i resiliència familiar en temps de la Covid-19 a Catalunya, amb el doctor Marc Grau, de la Universitat Internacional de Catalunya; gènere, diversitat sexual i pluralisme religiós en el teixit associatiu local a Catalunya, amb el doctor Rafael Costa, de la Universitat Autònoma de Barcelona; i, finalment, què fan les comunitats religioses i què podem esperar que facin per la societat, amb el doctor Joan Vergés, de la Universitat de Girona.

La convocatòria d'ajuts es va publicar al DOGC el 31 de maig de 2021. S’hi han presentat 18 projectes i la concessió dels ajuts s’ha tramitat en règim de concurrència competitiva. Un cop realitzada la fase d’avaluació i valoració d’acord amb els criteris previstos a l’Ordre de bases, la directora de Serveis del Departament de Justícia l’ha resolta en data 21 de novembre de 2021. 

La resolució, publicada al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya, es pot consultar en aquest enllaç.

Les convocatòries RELIG han donat suport a 35 projectes

Durant el desenvolupament de les convocatòries RELIG es duen a terme seminaris adreçats als equips d’investigació dels projectes que afavoreixen l’intercanvi i l’establiment de xarxes col·laboratives. El 25 de gener de 2022 tindrà lloc el seminari inicial RELIG 2021, on es presentaran els projectes aprovats, amb els objectius, la metodologia de treball i els resultats esperats.

El compromís de la Direcció General d’Afers Religiosos amb el foment de la recerca en aquesta matèria és manté des de l’any 2014, amb l’inici de les convocatòries RELIG, que arriben enguany a la sisena edició i que han permès donar suport a un total de 35 projectes, distribuïts territorialment per tot Catalunya, entre centres públics i privats del sistema universitari català.