Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Per saber-ne més

(CR) Caminar vers una trama laïcal que faci més present l'Església a casa nostra. Aquest és un dels punts de partida de la jornada d'Apostolat Seglar de tot Catalunya que tindrà lloc el 5 d'abril al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat.

Amb el lema Camins d'Evangelització, la jornada pretén fer visible la realitat de l'Apostolat Seglar a casa nostra, ajudar a la coneixença mútua i aportar elements formatius per créixer en consciència d'evangelització.

A la recerca de noves vies d'evangelització

"Arran del Concili Vaticà II, es va afirmar que havia arribat l'hora dels laics. És cert que els anys subsegüents fou un temps de florida de vocacions i carismes laïcals, però també hem de reconèixer que la secularització ha afeblit l'associacionisme catòlic, l'apostolat de l'Acció Catòlica i de les associacions de fidels i dels moviments", afirma el bisbe de Solsona i encarregat de la Comissió Interdiocesana d'Apostolat Seglar de Catalunya, Xavier Novell, en el tríptic de la jornada.

Per tal de fer més visible l'acció dels laics a les diòcesis i anar cercant noves experiències d'evangelització, els destinataris de la jornada són equips responsables a nivell diocesà i català de moviments i associacions laïcals, responsable o representant i consiliari o acompanyant de la fe de cada grup dels moviments i associacions, i també de grups no associats.