Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(CR) Distància, mans, mascareta. El curs vinent la catequesi s’ha d’adaptar també als nous hàbits de prevenció del contagi del Covid-19. Això implica, entre d’altres mesures, guardar distància física, mantenir grups estables, evitar compartir material i utilitzar només sales que tinguin ventilació directa.

Els equips de catequistes compten per ara amb la referència de les Instruccions per al curs 2020-2021 que ha publicat el Departament d’Educació de la Generalitat i del Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia. Es busca establir criteris de traçabilitat i protecció.

Com afecten l’activitat amb infants a les comunitats cristianes? Del contingut d’aquests dos documents, i la normativa d’aquesta setmana del Departament de Salut, recollim deu pautes imprescindibles per prevenir el contagi del nou coronavirus a la catequesi. 

Decàleg per la catequesi en temps de Covid-19:

1. Cal establir grups de convivència estable. No hi ha ràtios, però no es poden barrejar grups. Això servirà per millorar la traçabilitat de casos i contactes.

2. Els catequistes han de portar sempre la mascareta. Tant per als catequistes referents del grup estable com si hi ha intercanvi de grup i sempre que no es pugui mantenir la distància d’1,5 metres.

3. La distància interpersonal mínima de seguretat ha de ser d’1,5 metres. Si no és possible mantenir aquesta distància, infants i adults han d’utilitzar mascareta. També caldrà portar-ne si es barregen grups entre parròquies.

4. Cal vetllar per la higiene i ventilar els espais. Cal netejar i desinfectar les superfícies d’ús més comú com el poms de les portes o les baranes de les escales. Els espais s’han de ventilar durant 5-10 minuts abans i després d’accedir-hi. Si l’espai no té ventilació, no s’hauria de fer servir. Mocadors i tovalloles d’un sol ús s’han de llençar en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal.

5. Cal vetllar pel rentat de mans freqüent i de forma especial a l’entrada i a la sortida de la sessió.

6. No es recomana compartir. Per evitar haver-ho de desinfectar tot, es recomana que cada infant porti de casa el material necessari: cançoner, Bíblia, llibreta, llibre, llapis de colors o pinzells.

7. Les famílies han de signar una declaració responsable. Hi faran constar que coneixen l’actual situació de pandèmia i que es comprometen a no portar l’infant si presenta simptomatologia compatible amb el Covid-19 o amb qualsevol altre quadre infecciós. No caldrà prendre la temperatura als infants abans d’entrar.

8. Infants i catequistes no poden assistir a la sessió si estan malalts. En cas de detectar un infant malalt, se l’ha d’aïllar i es demanarà a la família que el vingui a recollir.

9. Les entrades i sortides han de ser esglaonades. Si es preveu una entrada o sortida conjunta, que dificulti respectar distàncies, cal utilitzar la mascareta.

10. S’aconsella utilitzar espais exteriors per a la realització d’aquelles activitats que puguin fer-se a l’aire lliure.

 

El Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i Balears (SIC) va dedicar a aquestes qüestions la jornada de formació de responsables de catequesi, celebrada dissabte 4 de juliol per Zoom. A banda d’aquestes recomanacions, van posar sobre la taula la possibilitat que cada infant porti el seu pot de gel hidroalcohòlic de casa, junt amb la resta de material que pugui necessitar.

En el cas de catequistes majors de 65 anys es recomana que sigui el seu metge de referència qui orienti sobre els riscos de fer aquest voluntariat. També es va recomanar no fer sortides extraordinàries, tant per prevenció de contagi com pel cost addicional pel que fa als desplaçaments. I preveure què fer amb infants o adults que vinguin sense mascareta.

A petició del SIC, el director del Col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona, Pablo Muñoz, va presentar la nova normativa i va explicar com afecta el servei de catequesi. Podeu recuperar aquí tota la sessió: