Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(CR) Els bisbes catalans han publicat una nota sobre “el moment que està vivint el nostre país i en els plantejaments de futur” en la que demanen que “siguin escoltades les legítimes aspiracions del poble català, per tal que sigui estimada i valorada la seva singularitat nacional”. Perquè això sigui possible reclamen que es mantingui un “esperit de pacte i d’entesa que conforma el nostre tarannà més característic”. També critiquen durament la corrupció, que cal eradicar i que “ens dol i ens avergonyeix”.

Aquestes són algunes de les aportacions que fan conjuntament els dotze bisbes catalans al debat públic. El text de la nota ha estat acordat per unanimitat en la reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense que s’ha celebrat aquesta setmana al Santuari de Loreto a Tarragona.

L’episcopat català reitera el posicionament sobre el fet nacional que han defensat els darrers anys: “Ens sentim hereus de la llarga tradició dels nostres predecessors, que els portà a afirmar la realitat nacional de Catalunya”. Des d’aquesta tradició, asseguren que “convé que siguin escoltades les legítimes aspiracions del poble català, per tal que sigui estimada i valorada la seva singularitat nacional”. En aquesta ocasió concreten que això afecta “especialment la seva llengua pròpia i la seva cultura, i que es promogui realment tot allò que porta un creixement i un progrés al conjunt de la societat, sobretot en el camp de la sanitat, l’ensenyament, els serveis socials i les infraestructures”.

Els bisbes també remarquen que “el veritable progrés dels pobles exigeix també l’eradicació de la corrupció” i que “és absolutament prioritari i just que en tots els àmbits públics del conjunt de l’Estat es combati la corrupció, que tant de mal fa a la societat”.

En aquest context els bisbes catalans creuen que “és un moment important perquè els governants i els agents socials facin gestos valents i generosos en favor del diàleg i la concòrdia” i demanen a “tots els ciutadans l’esperit de pacte i d’entesa que conforma el nostre tarannà més característic”.

Nota dels Bisbes de Catalunya

"Ser pastors significa caminar davant, enmig i darrere el ramat" (Papa Francesc)

Els Bisbes de Catalunya, en el moment que està vivint el nostre país i en els plantejaments de futur que s’estan debatent, amb respecte per les diverses sensibilitats que es van expressant, demanem que es fomenti i promogui la cultura del diàleg. «Hi ha una paraula -diu el papa Francesc- que mai no ens hem de cansar de repetir i sobretot de donar-ne testimoni: diàleg». Pensem que és un moment important perquè els governants i els agents socials facin gestos valents i generosos en favor del diàleg i la concòrdia.

Com a bisbes sempre estarem compromesos a cercar la comunió i el respecte mutu, i creiem que és el que podem demanar a tothom. Ens sentim hereus de la llarga tradició dels nostres predecessors, que els portà a afirmar la realitat nacional de Catalunya i alhora ens sentim urgits a reclamar de tots els ciutadans l’esperit de pacte i d’entesa que conforma el nostre tarannà més característic.

Volem recordar un cop més que «defensem la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles, i que recerquin amb paciència la pau i la justícia. I encoratgem el camí del diàleg i l’entesa entre totes les parts interessades a fi d’assolir solucions justes i estables, que fomentin la solidaritat i la fraternitat. El futur de la societat catalana està íntimament vinculat a la seva capacitat per a integrar la diversitat que la configura» («Al servei del nostre poble», 2011, n. 5). Per això creiem humilment que convé que siguin escoltades les legítimes aspiracions del poble català, per tal que sigui estimada i valorada la seva singularitat nacional, especialment la seva llengua pròpia i la seva cultura, i que es promogui realment tot allò que porta un creixement i un progrés al conjunt de la societat, sobretot en el camp de la sanitat, l’ensenyament, els serveis socials i les infraestructures.

El veritable progrés dels pobles exigeix també l’eradicació de la corrupció. És absolutament prioritari i just que en tots els àmbits públics del conjunt de l’Estat es combati la corrupció, que tant de mal fa a la societat. Ens dol i ens avergonyeix que la corrupció s’hagi pogut convertir en quelcom natural –com afirma el papa Francesc- fins al punt d’arribar a constituir una pràctica habitual en les transaccions comercials i financeres, en els contractes públics o en moltes negociacions que impliquen agents de les administracions públiques. Cal un esforç decidit per canviar aquesta manera d’actuar.

Tal com es diu en el document Església, servidora dels pobres (2015, n. 11), «és necessari que es produeixi una veritable regeneració moral en l'àmbit personal i social i, com a conseqüència, una major estima pel bé comú, que sigui veritable suport per a la solidaritat amb els més pobres i afavoreixi l'autèntica cohesió social. Aquesta regeneració neix de les virtuts morals i socials, s'enforteix amb la fe en Déu i la visió transcendent de l'existència, i condueix a un irrenunciable compromís social per amor al proïsme».

Finalment, demanem als catòlics de totes les opcions polítiques que siguin instruments de pau i concòrdia enmig de la societat catalana, i no deixin de pregar el bon Déu per «una pau cristiana i perpètua» del nostre poble.

Tarragona, 11 de maig de 2017