Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Pastoral Social de BarcelonaEl Secretariat de marginació de l’Arquebisbat de Barcelona, fruït del treball d'aquest curs, ha redactat un manifest on reflexiona sobre com voldrien que fossin les polítiques i accions socials en el nostre país, els propers anys. Anys que consideren "decisius en la configuració política i social de Catalunya". L'objectiu del text és col·laborar amb propostes positives, que siguin justes i ajudin a la millora de les condicions de vida dels exclosos i marginats. Podeu llegir-lo a continuació:

Manifest del Secretariat de marginació de l’Arquebisbat de Barcelona

La nostra reflexió ha estat inspirada en la Doctrina social de l’Església, que té com un dels seus principis  que l’economia estigui al servei de les persones, i no les persones al servei de l’economia. Ens hem fitxat, amb alguns col·lectius que actualment es troben en una situació de molta vulnerabilitat:

– Famílies sense recursos en què ha sofert o estat en risc de patir desnonaments,

– Infants amb malnutrició, dones soles amb càrregues familiars, dones que pateixen violència de gènere, o es veuen obligades a exercir la prostitució, persones sense sostre, immigrants en situació alegal, també el creixement de les desigualtats econòmiques, com a conseqüència d’aquest  temps de crisi

Demanem a les administracions públiques

1. Unes lleis d’habitatge que possibilitin que tothom tingui un habitatge digna. I que es busquin solucions polítiques per posar fi als desnonaments que deixen a famílies al carrer, tant freqüents en aquests darrers anys a Catalunya i que ha estat motiu de sofriment per tantes persones.

2. Que hi hagi llocs a on, sense excessives exigències, es pugui  acollir a les persones sense sostre. I també que junt amb l’acollida se’ls ofereixin tractaments mèdics i psicològics per  les malalties psíquiques i d’addiccions, que sovint pateixen aquestes persones.

3. Atenció a les dones que es veuen obligades a exercir la prostitució. Prioritzar plans de reinserció social, ofertes realistes de treball, per damunt de la repressió policíaca en el carrer.

4. Ajudes suficients a les famílies, especialment les que no tenen recursos, a les desestructurades, monoparentals, perquè puguin garantir una alimentació i educació adequada als seus fills. Combatre la malnutrició infantil.

5. Garantir una renda bàsica a tota la població.

6. Combatre, i si cal penalitzar, les expressions, gests i actituds xenòfobes que es donen en persones i organitzacions socials i polítiques en contra els immigrants.

7. Garantir l’educació i la sanitat a totes les persones que viuen entre nosaltres, independentment de la seva situació legal.

8. Fer plans urbanístics en els barris, amb equipaments culturals, esportives, socials que afavoreixin la cohesió social.

9.No perseguir, amb controls o batudes a persones, només perquè els seus trets físics, permeten pensar que son persones nascudes fora.

10. Polítiques que permetin als joves, dones, l’accés al treball. Plans de formació professional especialment per persones que tenen dificultats de seguir els cursos reglats dels plans de formació.

Demanem a les comunitats cristianes

Que fidels al Missatge de l’Evangeli, i seguint els ensenyaments del papa Francesc, estiguin  atentes als sofriments dels homes i dones, i no oblidi que els pobres són els destinataris privilegiats de l‘Evangeli. “Cal dir sense revolts que existeix un vincle inseparable entre la nostra fe i els pobres. No els deixem mai sols” (Evangelii Guadium, n. 48)

La nostra responsabilitat

En les nostres demandes no volem fer demagògia, som conscients  que ens involucren a tots, i molt especialment els que col·laborem amb entitats i grups que treballen  per la dignitat de les persones del “quart món”. Com a creients en Jesucrist, no ens podem quedar només en demanar a les institucions polítiques que assumeixin les seves responsabilitats, sinó que volem manifestar el nostre compromís per treballar tant individualment com a entitats d’església per a favor del més necessitats, fem nostres les paraules del papa Francesc, volem una església pobra, i per als pobres. Una església que escolta el clam del més desafavorits.

Ens estimem el nostre país, Catalunya, i volem posar al seu servei, els nostres talents. Un país que desitgem just, i lliure a on tothom hi pugui viure amb dignitat.

El nostre agraïment

Volem fer un reconeixement i agraïment a moltíssimes persones, professionals i voluntaris que des de fa molt de temps treballen per la dignitat de les persones, així com les moltes institucions, que amb temps de crisi i retallades, han suplert amb  el seu esforç i creativitat, la manca de recursos.

 

Barcelona, 6 de juliol de 2015