Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Per saber-ne més

Vídeo/s

(Fundació Pere TarrésEls 2.013 treballadors afiliats a la Seguretat Social que han format l’equip de la Fundació Pere Tarrés durant el 2015 han situat a l’entitat al lloc 41 del rànquing de les empreses i entitats amb més treballadors a Catalunya que ha elaborat el diari Ara.

Durant l’any 2015, la Fundació Pere Tarrés ha donat ocupació directa a una mitjana de 2013 persones, moltes de les quals col·laboren a temps parcial amb l’entitat. També han col·laborat en el projecte 4.473 persones voluntàries. La Fundació Pere Tarrés és l’entitat de lleure més gran de Catalunya, la naturalesa variada dels seus serveis, projectes i activitats configura un equip humà molt divers format per professorat, personal de gestió, monitors i monitores, educadors i educadores, etc.

Polítiques de recursos humans 2015

Les principals fites de les polítiques de recursos humans de la Fundació Pere Tarrés durant el 2015 han estat: 

–2n Pla d’Igualtat i Conciliació per assolir un projecte professional coherent que respecti els drets dels treballadors i les treballadores.

–Formació interna: 133 cursos, 2.377 persones formades i 3.020 hores de formació.

–Selecció: s’han realitzat 1.213 processos de selecció de personal i hem acollit 304 persones en pràctiques.

–Prevenció de riscos laborals: els accidents s’han reduït un 22%, s’han fet 1.550 formacions en prevenció de riscos laborals i s’ha reduït en un 38% els accidents in itinere.

–Identificació i compromís: s’ha potenciat el Pla d’Acollida per adaptar-lo als diferents col·lectius. També s’ha continuat aprofundint en el Pla de Comunicació Interna i Participació.

Els valors

La Fundació Pere Tarrés basa els seus valors en els valors de l’humanisme cristià i que es concreten en educació, compromís, responsabilitat i entusiasme:

–Entenem l’educació com l’eix de la nostra missió i la millor forma d’acompanyar, apoderar i ajudar a créixer a les persones.

–Estem compromesos amb la transformació social vers la igualtat i la justícia social.

–Promovem una manera de fer rigorosa, responsable i de qualitat.

–Ens impliquem, apropant-nos als altres amb honestedat i entusiasme.