Vés al contingut
Catalunya Religió
caritas-botiga-00
Fotografia: Càritas Catalunya.

Càritas Catalunya El Programa d’Entrega Social (PES) que gestiona Formació i Treball en coordinació amb l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI i de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) ha tingut un impacte sobre 2.300 famílies durant el 2022. Aquest programa ha mostrat ser un recurs útil per a moltes famílies ateses pels serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona per tal de cobrir una necessitat bàsica de roba o mobles mitjançant l’aprovisionament a través de botigues d’economia social i solidària, Botiga Amiga amb Moda re-, en les quals destaca especialment el dret a escollir en funció dels gustos i preferències de la persona atesa.

Els comerços Botiga Amiga amb Moda re- són espais de consum responsables i sostenibles que aposten per la reutilització de la roba i complements en bon estat, fomentant així la recuperació del tèxtil, la segona indústria més contaminant del món, alhora que destina els seus ingressos a iniciatives de formació i inclusió laboral de col·lectius vulnerables.

Amb gairebé 30 anys de trajectòria aportant productes de primera necessitat a persones i famílies dels serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona, en concret, des del 1994, enguany el PES ha fet un salt en poder emetre les derivacions de manera electrònica a través d’un codi QR. Amb aquest codi, s’ha pogut assignar un import econòmic en funció de la necessitat de la família i ha permès que aquesta, hagi pogut accedir a qualsevol de les botigues de la xarxa Botiga Amiga, passant d’un únic establiment a més de 15 establiments ubicats a l’àrea metropolitana de Barcelona. Cal destacar que un 48% del total d’entrega social, s’ha concentrat a les dues Botigues del districte de Sant Martí, concretament la Botiga de Clot (amb un 32%) i la Botiga de Fòrum (amb un 16%).

Les dades de Càritas evidencien la vulnerabilitat de les dones a l'hora d'accedir a productes de primera necessitat com roba o mobles

Es pot destacar que els districtes de Barcelona amb més derivacions efectuades han sigut els districtes de Ciutat Vella, Nou Barris i Sant Martí, englobant entre els tres el 52% de les derivacions tant de roba com de mobles. El 48% restant de les derivacions ha quedat diversificat entre els altres districtes, seguit de Sants Montjuïc i Sant Andreu amb un 30% del total de derivacions, l’Eixample, Gràcia, Horta Guinardó amb un 15% i Sarrià-Sant Gervasi i Les Corts amb un 3%.

El 72% de les derivacions han estat dones, envers el 28% que han estat homes. Del 72% de les derivacions efectuades a dones, el 40% d’aquestes han sigut derivacions de famílies monomarentals. A més, la franja d’edat on es concentren les derivacions és de 35 a 65 anys (amb un 58% de les derivacions efectuades), però ressalta també que un 31% de les derivacions han estat persones d’entre 25 i 35 anys.

Aquest percentatge evidencia una altra vegada la vulnerabilitat que les dones tenen envers els homes, i mostra les problemàtiques en què es troben les dones, sobretot les monomarentals, a l'hora d’accedir a productes de primera necessitat com roba o mobles.

Un dels objectius del projecte és el de promoure la reparació, recuperació i revalorització a través de la reutilització de mobles

El Programa d’Entrega Social cobreix necessitats bàsiques de roba i mobles a famílies amb escassos recursos econòmics gràcies a les activitats que es promouen de recuperació i revalorització de la roba i dels mobles. Promovent aquesta recuperació i revalorització, els Programes d’Entrega Social impulsats per la Fundació Formació i Treball generen llocs de feina sostenibles en el temps per a persones vulnerables i, alhora, generen un gran impacte mediambiental positiu donant una segona vida a aquests productes. Finalment, els Programes d’Entrega Social impacten sobre el territori on es realitzen, ja que ajuden a persones vulnerables del territori, des del territori a través de les botigues ubicades per Barcelona.

L’entrega de roba és possible a través de la col·laboració de particulars i empreses d’arreu de Catalunya. La roba arriba a les plantes de tractament tèxtil de la Fundació, 5 en total, mitjançant les recollides directament als més de 1.300 contenidors a diferents municipis i empreses, i d’una posterior selecció i classificació de la roba per a la seva reutilització o reciclatge. L’entrega de mobles, és possible gràcies a la reutilització de voluminosos procedents de la recollida de mobles que es fa des de Formació i Treball.

A més, un dels objectius del projecte és el de promoure la reparació, recuperació i revalorització a través de la reutilització de mobles. Enguany, i des de fa ja dues edicions, s’està potenciant aquesta línia a través de les donacions d’empreses fent la recuperació d’aquell mobiliari amb tara que l’empresa no pot distribuir i fustes per la generació de nous mobles.

Al llarg d’aquests anys de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Formació i Treball, els Programes d’Entrega Social s’han consolidat com una eina útil i indispensable per dotar de productes de primera necessitat com la roba i els mobles a persones amb escassos recursos econòmics. L’Entrega Social per la Fundació és un instrument que possibilita dignificar les entregues i trencar amb l’estigma de les persones que reben aquesta ajuda. És per aquest motiu que durant el 2023 continuaran impulsant projectes que dignifiquin aquestes entregues i fugint de l’assistencialisme, trencant estereotips, en espais de consum sostenibles, oberts al públic i normalitzats, que impulsen l’anonimat i la confidencialitat de les persones usuàries de l’Entrega Social i afavoreixen la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social.

Temàtica
Territori

Us ha agradat poder llegir aquest article? Si voleu que en fem més, podeu fer una petita aportació a través de Bizum al número

Donatiu Bizum

o veure altres maneres d'ajudar Catalunya Religió i poder desgravar el donatiu.