Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(AUSP) L’Escola de Llengües de l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP) agafa un nou impuls i renova cursos i imatge. Passa a anomenar-se Escola de Llengües Antigues i es transforma en una oferta general de l’Ateneu per a totes les Facultats, Instituts i altres Institucions que agermana. L’Ateneu s’ha convertit en la primera institució universitària on es poden cursar les llengües copte, siríac, egipci, arameu i hebreu modern. A partir del curs 2020-2021, l’antiga Escola de Llengües de l’AUSP.

La Schola Linguarum Antiquarum (SLA) ofereix un aprenentatge complert de llatí, grec, i hebreu bíblic; i cadascuna de les tres llengües consta de sis nivells de 30 hores. Els dos primers nivells (A1-A2) es dediquen fonamentalment a l’estudi de la morfologia. El nivells següents (B1-B2) s’endinsen en la sintaxi. Els últims nivells (C1-C2) proporcionen eines per a l’estudi i la traducció de textos en llengua original. La SLA també ofereix cursos introductoris d’altres llengües que poden resultar d’interès pels estudiants, com ara copte, siríac, egipci, arameu i hebreu modern. La intenció de l’AUSP és que l’oferta es vagi ampliant igualment a l’estudi de llengües modernes.

A més d'apropar les llengües antigues als interessats, l'objectiu de la nova SLA també és crear “escola” de gent entusiasmada per les llengües que siguin. “Quan accedim als documents originals dels grans moments del pensament humà ens fem més crítics amb el propi pensament, més autèntics. Les llengües faciliten d’entrar en 'l’altre' des de la manera concreta amb que 'ell/ella' ha volgut expressar-se”, afirma el doctor Joan Ramon Marín, director de l’SLA. En definitiva, “l’oferta de la SLA col·labora a vehicular un pensament útil a la gent del nostre temps”, hi afegeix.

L'Escola de Llengües, fins ara sostinguda pel Departament de Sagrada Escriptura, de la Facultat de Teologia de Catalunya, i pel Seminari de l’Orient Cristià, s'ha reformulat per tal d'adaptar-se a l'escenari educatiu actual. Durant la darrera dècada l’Ateneu Universitari Sant Pacià s'ha consolidat, tant a nivell nacional com internacional, i s'ha creat l’Espai Europeu d’Educació Superior, que ha permès l’homologació europea de titulacions i en la qualificació per a l’aprenentatge permanent. Marín assegura que aquest nou escenari educatiu els convida a “revisar, organitzar i coordinar, tan a nivell pedagògic com a nivell acadèmic, l’oferta de llengües”.

L’Escola de Llengües Antigues està dirigida pel doctor Joan Ramon Marín, mentre que el doctor Marcos Aceituno n’és el secretari. Els coordinadors de les llengües són el doctor Armando Pego (llatí), el doctor Sergi Grau (grec), i la doctora Marisa Melero (hebreu).

L’oferta formativa està oberta a tothom i ofereix diferents franges horàries per tal que arribi al màxim de persones possible. Els detalls dels horaris es poden consultar al web.