Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(CR) El desembre del 2000, amb motiu de la Trobada Europea de Joves celebrada a Barcelona, el programa "Signes dels temps" va entrevistar al fundador de la Comunitat Ecumènica de Taizé, Roger Schutz.

Sobre la importància de la pregària, el germà Roger afirma que "tot ésser humà és escoltat per Déu, Déu és present en tot ésser humà, sense excepcions". I afegeix: "No cal saber pregar d'una manera espectacular sinó d'una manera molt humil. Un ho pot fer amb poques paraules, l'altre amb expressions que li hagin arribat a l'ànima i d'altres preguen en silenci".

Sobre la reconciliació, una de les claus de Taizé, explica que "amb una gran senzillesa s'assolirà la bondat del cor, i la senzillesa i la bondat del cor fan que els éssers es reconciliïn". Parlant de la Comunitat de Taizé declara que "acollim perquè és el que diuen els Evangelis" i que "l'ecumenisme l'entenen molt bé els joves". També reconeix que un dels personatges que més l'ha marcat és el papa Joan XXIII: "Per nosaltres era excepcional perquè tenia molta senzillesa i a l'hora una consciència profunda de la realitat".

Si no veieu bé el vídeo podeu anar aquí.