Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Càritas Terrassa) Amb motiu de la proximitat del Dia de la Caritat, Corpus Christi, Càritas Diocesana de Terrassa ha fet pública la Memòria anual d'activitats realitzades.

Durant l'any 2018 s'han atès 11.197 llars i s'han treballat 275 projectes que afecten als següents àmbits: acollida i acompanyament, família i infància, necessitats bàsiques, sense llar i habitatge, educació i formació d'adults, gent gran, salut i inserció sociolaboral. Del treball realitzat es desprèn una cronificació de la pobresa en un bon nombre de famílies i la necessitat de l'acompanyament i promoció integral de les persones inspirats en els principis de  la Doctrina Social de l'Església.

A més s'ha continuat el treball amb l'empresa d'inserció APASOMI, amb 26 beneficiaris,  el Centre Sara i l'Observatori de la Realitat Social, que ha inicidt especialment en l'atenció a les famílies.

Tot això és possible gràcies al treball dels professionals i de 15.09 voluntaris distribuits en les 121 parròquies de la diòcesi.

Càritas Diocesana de Terrassa ajuda des de fa 5 anys a millorar la vida de les persones, però les persones més vulnerables tenen una ferida que no cicatritza. Al 2017 hi havia veus que deien que la crisi havia acabat però  la crisi no ha acabat, sinó que es cronifica. Les 11.197 llars que s'han atès el 2018 integren 30.809 persones.

Des de Càritas es detecta com augmenta fins al 17,40% les persones que malgrat estar treballant necessiten ajuda, un indicador que actualment el fet de tenir feina no és garantia de poder tenir una vida digna. Malgrat els drets humans i les lleis que garanteixen una protecció als ciutadans, hi ha treballadors pobres, que no arriben a final de mes, no perquè gastin molt, sinó perquè cobren poc i fins i tot s’han de veure en la situació de triar entre pagar el lloguer o donar de menjar als seus fills. Càritas vetlla per tal que tot i la situació personal, els infants puguin tenir una infància digna en un context en què un 57,21% de les llars que atenem tenen infants al seu càrrec. Les llars que viuen en situació d’inseguretat de l’habitatge han augmentat respecte el 2017 arribant al 46,78% i per altra banda, les llars en les quals viu una persona sola arriben al 26,89%, aquestes situacions fan que la ferida sigui profunda i el treball amb les persones per donar-los habilitats, coneixements i esperança és molt important.

Amb la idea d’impulsar el programa d’inserció laboral, al 2018 Càritas ha obert noves botigues de roba solidària i hem realitzat convenis amb ajuntaments de la diòcesi per instal·lar contenidors de recollida de roba amb els quals s'han recollit 117.296 kg de roba solidària en 7 municipis. D’aquesta forma no només es recicla i reutilitza roba, sinó que es contribueix a fer un consum responsable i a promoure una economia sostenible. I s'ha ajudat a 878 persones a adquirir habilitats i coneixements per tal d’incorporar-se al món laboral, entre els quals 26 persones han pogut tenir un contracte d’inserció amb APASOMI.

Gràcies al compromís de socis, donants i 1.509 voluntaris, s’han fet possible que Càritas Diocesana de Terrassa hagui atès totes aquestes persones en els 275 projectes que conformen els programes: acollida i acompanyament, cobertura de les necessitats bàsiques, inserció laboral, família i infància, educació i formació per a adults, sense llar i habitatge, gent gran, i salut.