Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Per saber-ne més

(Claret) L’Editorial Claret acaba de publicar, en català, el nou Directori per a la Catequesi. El Document,  traduït al català per Joan M. Amich Raurich i Enric Termes Ferré, es va presentar públicament al  Vaticà el mes de juny i assumia el repte de fer entenedor el missatge de Jesús en un context  de transició cultural.  

El Directori per a la catequesi se situa en una dinàmica de continuïtat amb els dos que l’han  precedit: el Directori catequístic general, redactat per la Congregació per al Clergat el 1971 i el  Directori general per a la catequesi, el 1997. El primer va tenir com a referència l’ensenyament  conciliar; el segon, el Catecisme de l’Església Catòlica; i el que avui presentem en català, el Sínode  sobre La nova evangelització i la transmissió de la fe cristiana, juntament amb l’Exhortació apostòlica del papa Francesc Evangelii gaudium. Entre els documents previs que incorpora el nou  Directori, també hi ha l’encíclica Laudato Si' i l’atenció a la crisi ecològica.  

Els tres textos mantenen unes exigències comunes, com ho són la finalitat i les tasques de la  catequesi, però cada un d’ells intenta respondre a canvis en el context històric i a l’actualització  feta pel Magisteri. El Directori per a la catequesi, que està amb sintonia amb l’ecologia integral, proposa una obertura al món digital a la vegada que ofereix una mirada profunda al context cultural, que pot fer adonar de les noves problemàtiques que l’Església està cridada a viure. Tal i com s’apunta en el pròleg, la primera problemàtica és el fenomen de la cultura digital que  comporta la segona connotació, la globalització de la cultura: “Totes dues estan associades de tal  manera que es determinen recíprocament i produeixen fenòmens que evidencien un canvi radical  en l’existència de les persones”. 

L’estreta unió entre evangelització i catequesi es converteix en la peculiaritat d’aquest  Directori: “El que es busca és proposar un itinerari on es percebi la íntima unitat que existeix entre l’anunci del kerigma i la seva maduració”. El Document reivindica, també, una pedagogia eficaç. Capellans, diaques, bisbes, religiosos i tots els catequistes d’arreu del món que ofereixen aquest  servei són les persones més implicades en l’ús d’aquest nou Directori.