Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Justícia i Pau) El papa Francesc ja ha anunciat el missatge per a la propera Jornada Mundial de la Pau del pròxim 2017. L'eix central d'aquest missatge serà el de la violència i la pau com a origen de dues maneres oposades de construir la societat.

La perpetuació i proliferació de la violència porta a negatives i greus conseqüències socials, visibles avui a la nostra societat: fam, misèria, destrucció de cases, pobles i ciutats. El pontífex reflecteix aquesta situació amb l'expressió d'una "tercera guerra mundial per parts". Al contrari, la pau té conseqüències socials positives i permet realitzar un veritable progrés. És per aquesta raó que moure's, en els espais del que sigui possible i se'ns deixi, a través de les negociacions de pau és el millor camí.

La no-violència ha d'adquirir un significat més ampli i nou: no només ha de ser una aspiració, desig, rebuig moral sinó que ha de ser un enfocament polític realista, obert a l'esperança.

Es tracta d'un mètode polític fundat en la primícia de la llei. Si salvaguardem els drets de cada persona i la mateixa dignitat per a tothom sense discriminació ni distinció, la no-violència, entesa com un mètode polític, pot construir una via realista i plena d'esperança per superar, entre altres, els conflictes armats. Des d'aquesta perspectiva, és important que sempre es reconegui la força del dret, en contra, del dret a la força.

A través d'aquest missatge, el papa Francesc desitja indicar un ulterior pas, un camí d'esperança conforme a les presents circumstàncies històriques: per obtenir la resolució de les controvèrsies a través de la negociació, evitant que es degenerin en conflictes armats. Dins d'aquesta perspectiva trobarem el respecte per la història i la identitat de tots els Pobles, i la idea de la superioritat moral d'una part sobre l'altre serà derrotada. Al mateix temps, això no significa que una Nació pugui sentir-se indiferent cap a les tragèdies d'altres nacions. En canvi, significa reconèixer el primat de la diplomàcia sobre el fragor de les armes. El comerç mundial de les armes és de tal magnitud que, en general, és subestimat. El tràfic il·lícit de les armes amb freqüència sosté la major part dels conflictes en el món. La no-violència com una tàctica política pot fer molt per combatre aquest flagell.

La Jornada Mundial per la Pau va ser instituïda pel papa Pau VI i se celebra cada any el dia 1 de gener. El missatge del papa és enviat a les cancelleries de tot el món i, també assenyala la línia diplomàtica de la Santa Seu per a l'any que s'inicia. En el missatge de 2016 demanava “globalitzar la fraternitat i no l'esclavitud ni la indiferència”.