Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Càtedra Ethos) Des dels inicis de la Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull hem vetllat per l’articulació d’una ètica de les organitzacions i de les professions i hem intentat contribuir activament en millorar els nivells de transparència, d’honestedat i de bones pràctiques en les institucions del nostre país.

Al llarg d’aquests anys, hem col·laborat i seguim col·laborant amb tota mena d’entitats, fundacions, organitzacions públiques i privades, tant de Catalunya com a nivell internacional amb l’objectiu de transmetre les bases de l’ètica aplicada i contribuir a la necessària regeneració moral de la societat.

També hem col·laborat en els darrers anys amb el Centre d’Estudis Jordi Pujol organitzant cicles de conferències i publicant en la Revista VIA que edita el mateix centre. Hem trobat sempre una molt bona col·laboració amb el seu director, Sr. Miquel Calsina, i hem vetllat sempre per introduir ètica en la vida i en la pràctica política del nostre país.

Prova d’això fou el Codi d’Ètica per a polítics que vam elaborar i escriure un conjunt de professors i intel·lectuals del país després d’un treball de consens i de diàleg. El Codi va tenir molt ressò en els mitjans de comunicació de masses, però molt poc eco en l’estament polític. Pensem que és més necessari que mai implantar-lo en la societat i que la nostra feina no va ser en debades. La política necessita, urgentment, una regeneració, una profunda injecció de principis ètics.

La declaració de l’expresident de la Generalitat, Sr. Jordi Pujol, ens ha dolgut profundament. Es mesclen una colla de sentiments: estupor, perplexitat, indignació, llàstima, fins i tot, ràbia. Amb tot, el nostre compromís, com a Càtedra Ethos, és seguir treballant per fer créixer l’ètica aplicada en el nostre país i ho farem vinculant-nos, com sempre hem fet, amb organitzacions que aspirin al mateix ideal i amb companyia de professionals excel·lents.

La crisi de referents ens obliga a cercar-ne de nous. La corrupció estesa a tort i a dret, ens exigeix buscar, amb lucidesa, mecanismes per combatre-la; la decepció no ens condueix a la desídia, sinó, tot el contrari, a la lluita tenaç per treballar per un futur millor. No defallirem en aquest compromís.