Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Galeria d'imatges

(Sant Joan de Déu) El Centre Residencial d’Inclusió La Llavor, destinat a l’acollida de dones en situació de sensellar, ha obert les seves portes aquesta setmana a la ciutat de Barcelona.

L’equipament, gestionat per Sant Joan de Déus Serveis Socials, disposa de 40 habitacions individuals i assegura així la continuïtat de l’equipament extraordinari posat en marxa durant l’epidèmia de la COVID-19. A més compta amb la col·laboració de la Fundació Ared per oferir un servei de formació i inserció laboral.

Es tracta del primer centre d’aquestes característiques a la ciutat, inspirat en la Mesura de govern de l'Ajuntament de Barcelona per la prevenció del sensellarisme femení que es va presentar el passat mes de gener i que igualment dona continuïtat a un dels equipaments extraordinaris que es van posar en marxa en el context de la pandèmia.

El Centre Residencial d’Inclusió (CRI) La Llavor està ubicat al carrer Saldes 6-8, al districte d’Horta-Guinardó. Es tracta d’un equipament gestionat per Sant Joan de Déu Serveis Socials amb la col·laboració de la Fundació Ared, que oferirà també a les dones residents un servei específic de formació i inserció laboral. L’equipament s’integra a la xarxa pública de l’Ajuntament de Barcelona, que preveu destinar 1,16 milions d’euros l’any del seu pressupost per garantir el seu funcionament i millorar així la situació de les dones en situació de sensellarisme i afavorir els respectius processos de recuperació personal i inclusió social i laboral.

La Llavor disposa de 40 places amb habitacions individuals que permeten un espai privatiu i d’intimitat per facilitar la recuperació de les dones usuàries. Igualment, ofereix la cobertura de les necessitats bàsiques i el seu funcionament està dissenyat per oferir una atenció integral centrada en la persona que fomenti la seva autonomia i autogestió, amb espais comuns com per exemple la bugaderia o el menjador. L’objectiu del centre passa per oferir un espai residencial fins que les dones ateses trobin una alternativa més estable i adequada a la seva situació, a banda d’oferir un acompanyament social i emocional des d’una perspectiva de gènere. Està pensat per a dones soles majors d’edat en situació d’exclusió social i residencial, sense ingressos o amb ingressos insuficients que no els permeten accedir a una solució d’allotjament de manera autònoma.

Durant l’esclat de la pandèmia de COVID-19, lAjuntament de Barcelona va posar en marxa diferents equipaments a la ciutat per garantir que les persones sense llar podien afrontar el confinament en igualtat de condicions. En total es van obrir unes 700 places extraordinàries, que es van sumar a les prop de 2.200 que ja funcionaven cada dia a la ciutat, ja sigui de titularitat municipal o en col·laboració amb el conjunt d’entitats que integren la Xarxa d’Atenció per a Persones Sense Llar (XAPSLL). L’objectiu del consistori és que els equipaments dissenyats específicament per a dones, joves i persones amb drogodependències, que són pioners a Catalunya, segueixin funcionant més enllà de la pandèmia. La Llavor és el primer d’aquests centres extraordinaris que ha trobat un espai de continuïtat per funcionar més enllà de la crisi sanitària.