Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(EA/Amidaments Estimatius) “Passar de la comunicació de la pastoral a la pastoral comunicativa”, aquest va ser el leit-motiv de l’assignatura “Mitjans de Comunicació Social i Pastoral” impartida al’ISCR-IREL durant el segon semestre i que podeu aplicar a qualsevol centre o parròquia a partir de la plana web de l’assignatura. L’acte de cloenda de l’assignatura va tenir lloc a la Delegació de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Lleida (veure notícia) i va consistir en l’exposició dels treballs de síntesi realitzats pels alumnes, als quals se’ls havia demanat la creació d’un producte pastoral comunicatiu que vinculés els mitjans de comunicació social i algun aspecte transversal de la pastoral.


Dels treballs presentats, cal fer menció especial del grups que van tractar les temàtiques de l’acompanyament i de la pregària. Sobre l’acompanyament, després d’haver realitzat un bon estudi sobre què significa acompanyar i quina és la visibilitat de l’acompanyament a l’església local, es va presentar un treball basat en el disseny gràfic que publicitava la oferta dels Exercicis Espirituals en la Vida Ordinària. El cartell, molt ben pensat, responia i donava un servei qualificat a la demanda d’un grup concret dedicat a aquesta finalitat (veure memòria). 

Per altra banda, el grup que tractava el tema de “MCS i pregària”, va crear la web “orationem” on, per una part, condensava la seva recerca a través de la sindicació de diferents recursos de la xarxa i, per altra banda, va crear diferents curts audiovisuals on ajuda a la formació de la pregària a partir de diferents edats. Aquest grup va comptar amb el recolzament de la parròquia d’un dels seus membres i va aconseguir que la comunitat participés del projecte comunicatiu. Aquests dos treballs són un bon exemple d’una comunicació que va més enllà de la condensació o agrupació de projectes pastorals i ofereixen productes nous arrelats en la vida diocesana.