Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(BenedictinesA dia d’avui més d’una quinzena d’arxius catalans ja s’han adherit a la Declaració Universal sobre els Arxius (DUA), entre els quals s'hi troba la Federació Catalana de Monges Benedictines. Els monestirs de les benetes posseeixen un ric patrimoni documental que han conservat al llarg dels segles i per això van resoldre, a través del Consell d’Abadesses del Servei d’Arxius de la Federació, adherir-se a la DUA.

Aquesta declaració, que des dels seus inicis ha estat impulsada des de Catalunya, va ser aprovada el 2010 pel Consell Internacional d’Arxius (CIA) i recolzada per la UNESCO el 2011, amb la finalitat de reconèixer que els arxius constitueixen un patrimoni únic i insubstituïble, que juguen un paper essencial en el desenvolupament de la societat, i que contribueix a la constitució i salvaguarda de la memòria individual i col·lectiva.

La DUA també encoratja a totes les institucions productores de documents, tan públiques com privades, a prendre consciència del valor estratègic del seu patrimoni documental i a comprometre’s a la seva adequada conservació, gestió i difusió.

El SAF, tot i ser un servei d’arxius privat i de l’àmbit de l’Església, defensa la necessitat de conservar gestionar i difondre adequadament el patrimoni documental, també el produït, recollit i conservat per les institucions de l’Església catalana. Davant d’una societat cada dia més formada i àvida de coneixement, cal que els arxius eclesiàstics també s’obrin i ho facin d’acord amb les necessitats i els requeriments tècnics actuals.

La Federació Catalana de Monges Benedictines des de l’any 2012 està treballant en aquest camí, i així ho demostra la creació i defensa del projecte del SAF. Per això, adherir-se a la DUA és per nosaltres un fet significatiu que vol posar en relleu el dur treball que des del 2012 estem portant a terme per aconseguir tirar endavant aquest projecte en temps de crisi. I alhora, és un gest de reconeixement de la tasca desenvolupada per les nombroses monges-arxiveres dels nostres monestirs, que durant segles han treballant silenciosament en la classificació, descripció i conservació d’aquest patrimoni, testimoni de la vida de les seves comunitats i de la societat que les ha envoltat.

Més informació a l’Associació d’Arxivers i Gestors Documentals de Catalunya.