Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Maristes - Carla Herrero Nebot/CR) "Aquest Capítol ha estat molt intens. Hi ha hagut un gran clima de col·laboració i de diàleg, i el balanç que en fem és molt positiu". Així de satisfet s'ha mostrat el germà marista Lluís Serra, president de la Unió de Religiosos de Catalunya en parlar del 4t Capítol Provincial de l'Hermitage que s'ha celebrat entre el 30 de juliol i el 4 d'agost al Monestir de les Avellanes.

Els capítols provincials dels germans maristes se celebren cada tres anys i tenen bàsicament dos objectius: en primer lloc facilitar el canvi o la reelecció del provinvial i escollir-li un equip. En el cas d'aquest capítol s'ha reelegit el germà Maurice Berquet, que acabarà el seu mandat l'estiu de 2016.

En segon lloc, els capítols tenen la missió d'estudiar la situació de la província i elaborar les orientacions per al nou trienni. En aquest sentit, Lluís Serra destaca "la importància d'enunciar l'Evangeli i treballar el tema educatiu, que és el que demana el papa Francesc".

Els quatre eixos principals que es volen enfortir i promocionar de cara a aquest nou trienni són: germans i vida comunitària; pastoral vocacional; relació entre laics i germans; i finalment, les missions. Cadascun d’aquests eixos ha rebut una aprovació gairebé unànime. 

Germans i vida de comunitat
 
El contingut d’aquest àmbit aplega sis objectius i posa la llum dels focus sobre la vida personal dels germans i sobre les comunitats. Els aspectes afectats són: el projecte personal de vida (relació amb Déu, relació amb els altres, formació contínua, ús del temps, relectura de la vida quotidiana...) i el projecte de vida comunitari (la pregària, acollida de persones en dificultats, laics i joves, compartir la vida). Altres dos punts: acompanyament i animació en les llars de germans grans i criteris de constitució de comunitats.
 
Pastoral vocacional
 
Aquest eix, que ha aparegut amb molta força, es concreta en un objectiu únic: “Proposar a tots els germans promoure la pastoral vocacional a tots els nivells. Per realitzar això ens sembla imprescindible la implicació dels laics”. En aquest objectiu conflueixen molts aspectes importants de la pastoral juvenil, la formació, l’oferiment d’experiències i l’acompanyament vocacional. Els documents “Donar a conèixer Jesucrist i fer-lo estimar” i “Es posà a caminar amb ells”, així com d’altres, serveixen de referència.
 
Comunió germans-laics
 
El Fòrum 2013 “Vida marista en comunió” serveix d’estímul a continuar en la línia ascendent que viu la Província. Dos objectius concreten aquest eix: “avançar en el procés vocacional i de reconeixement mutu germans – laics” i “afavorir i desenvolupar a la Província les experiències de comunió laics-germans”. Línies de treball a través d’experiències, formació, grups... És evident que els germans i laics tenen especialment en aquest eix un camp comú de creixement.
 
Missió
 
La missió, com els altres eixos, no està deslligada de la realitat del conjunt. Tot està integrat. Els germans (i les comunitats) així com els laics tenen la seva missió. El desenvolupament de la missió es concreta en sis objectius, que abracen aspectes molt diversos, des de la formació, l’obertura a les noves formes de pobresa i una política provincial de promoció dels drets dels infants, fins a la viabilitat de les obres educatives (escolars i socials) i la seva col·laboració mútua.
 
En els propers dies s'acabaran de redactar i definir aquest grans eixos estratègics d'aquest nou trienni.
 
Serra ha remarcat, referint-se a l'eix "germans-laics", que "en aquest Capítol hi han participat sis laics. Per a nosaltres és important que hi siguin i ens ajudin a definir els objectius amb una mirada diferent".
 
"La trobada ha estat profunda i compromesa", explica el secretari general de la URC. A més ha afegit que "tenim el desig de viure més profundament el carisma marista i la missió".