Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Mans Unides) Amb motiu del Dia Internacional de l'Alfabetització, Mans Unides vol cridar l'atenció sobre els 773 milions de persones adultes, fonamentalment dones, que en l'era de la digitalització en la qual la tecnologia avança a una velocitat de vertigen, no saben encara llegir ni escriure.

“És inadmissible que, en ple segle XXI, l'analfabetisme condicioni totalment la vida de tantíssims milions de persones”, denúncia María José Hernando, del departament d'Estudis de Mans Unides. Segons Hernando, mancar de competències en càlcul i lectoescriptura, o l'anomenat analfabetisme funcional, tenen conseqüències en l'increment de la desigualtat en el món: “saber llegir i escriure, comprendre un text i poder expressar les idees i decisions, determina la capacitat de les persones i els pobles per a reclamar els seus drets. I no poder fer-ho per desconeixement o per manca de la capacitació per a això, té conseqüències molt greus en el pla laboral, jurídic o econòmic”, explica.

L'educació de qualitat i continuada des de l'escola és l'única manera de trencar el cercle de la pobresa associada a la falta d'alfabetització. “Per desgràcia, la UNESCO adverteix que, a dia d’avui, en el món hi ha més de 250 milions de nens que no aconsegueixen adquirir les capacitats bàsiques de càlcul i lectoescriptura. Nens que, si no es posa remei, estaran condemnats a una vida marcada per la desigualtat”, denúncia Hernando. La pandèmia també ha posat de manifest l'enorme bretxa digital existent entre els països rics i els més empobrits i les grans diferències a l'hora d'afrontar el tancament dels centres educatius. Però, a més, ha tingut unes conseqüències nefastes en els programes d'alfabetització de la població adulta, “que han quedat completament relegats, entre molts altres motius, per la falta de coneixements d'informàtica o per la manca de dispositius o de personal”, explica Hernando.

Per a Hernando, és “imperatiu” reprendre i garantir l'educació dels adults, perquè l'analfabetisme fa que aquestes persones s'enfrontin a les majors desigualtats i discriminacions, “que poden veure's incrementades per altres factors com l'ètnia, el gènere, o el lloc en el qual hagin nascut”.

Mans Unides és una ONG decidida a col·laborar en el desenvolupament humà integral i sostenible dels més empobrits de la terra en condicions d'igualtat: d'oportunitats, de drets, d'expectatives, de capacitat de decidir, d'accés a les condicions de vida dignes… “Per a això –assegura Hernando– és imprescindible continuar apostant per l'enfortiment de les capacitats de les persones i les comunitats a través de l'alfabetització. Perquè l'alfabetització obre la porta a l'accés dels drets humans, ja que sobre l'educació se sustenten les bases de la participació ciutadana i la convivència pacífica plenament humana a la qual totes les persones tenim dret”.

Per a Mans Unides, afavorir l'alfabetització de totes les persones, especialment les més pobres i vulnerables, és una manera segura de lluitar contra la desigualtat i el major repte al qual ens enfrontem en aquest moment com a humanitat. Per a això, en els últims cinc anys, l'ONG de l'Església catòlica ha aprovat 902 projectes educatius per import superior als 49 milions d'euros.

Alfabetització pels drets humans a Madagascar

A Madagascar, a la regió de Haute Matsiatra, com en la resta del país malgaix, el 75 per cent del sòl manca de títols de propietat, per la qual cosa la seva delimitació és gairebé impossible. Aquest problema s'acreix en la zona rural on gairebé la totalitat dels terrenys de cultiu i pastura són terrenys denominats "domaniaux"; terres que els pagesos han heretat dels seus avantpassats per a les quals no existeix cap tipus de document legal. “El problema és que els pagesos, que desconeixen els drets que tenen sobre les seves terres, s'enfronten, a més, a grans obstacles administratius quan volen procedir a la regularització d'aquestes”, explica Macarena Aguirre, coordinadora de projectes de Mans Unides a Madagascar.

Per a Aguirre, el fet que es tracti d'una terra desforestada, en la qual abunda la crema de terrenys, comporta al fet que els conflictes entre els pagesos per la propietat dels terrenys siguin cada vegada més abundants. “Si a això se suma que es tracta d'una regió rica en minerals i que són moltes les companyies mineres interessades en què el govern els cedeixi terrenys per a la seva explotació –expropiant al seu torn aquestes terres als pagesos de la zona–, ens trobem davant l'escenari perfecte perquè es produeixin abusos i vulneracions dels drets humans”, assegura Aguirre.

Per a evitar aquests abusos i augmentar el desenvolupament en una zona la que la pobresa i la falta de recursos porten al fet que un elevat nombre de joves abandoni l'escola sense haver-hi, ni tan sols, acabat els estudis primaris, el Comitè de Justícia i Pau de la diòcesi de Fianarantsoa va posar en marxa el programa LAMINA, que ja ha entrat en la seva tercera fase.

Aguirre descriu com està sent la participació de Mans Unides en aquesta tercera fase, dissenyada per a actuar, durant dos anys, sobre “problemes prioritaris” com l'alt grau d'analfabetisme; la falta de certificats de naixement, que es va detectar durant la implementació de la Fase II, i la falta d'accés a la propietat de la terra de la població local, “que provoca un alt grau d'inseguretat”.

Les activitats de mobilització i de formació de la població i les d'enfortiment de les institucions i de suport al medi ambient que s'estan duent a terme, permetran que, amb l'augment del nivell d'educació dels pagesos vulnerables, puguin obtenir els certificats de naixement que permetran als seus fills ingressar a l'escola, “amb el que podrà trencar-se el cercle de la pobresa i l'analfabetisme”, assegura la coordinadora de projectes de Mans Unides a Madagascar. “A més, amb el projecte s'està aconseguint dotar a la població de certificats de titularitat de les terres de major qualitat i millorar el medi ambient i la seguretat interna de les comunitats rurals”, afegeix Aguirre.

Aquest programa està en línia amb el ODS 4, que promou l'educació de qualitat; el ODS 10, que advoca a la reducció de les desigualtats i el ODS 16, que busca la pau, la justícia i institucions sòlides.