Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Fundació “La Caixa”) La pandèmia derivada de la COVID-19 ha desencadenat conseqüències emocionals greus. Amb l’objectiu de donar resposta a aquesta situació i empoderar la gent gran en moments de dificultat, la Fundació ”la Caixa” llança el programa “Viure amb sentit”, en el qual es calcula que participaran més de 6.500 persones grans. A Catalunya, a hores d’ara han participat en el projecte 275 persones.

Al llarg de les nou sessions formatives, es crea un espai de reflexió en el qual es combinen des de lectures de diferents pensadors fins a exercicis de reflexió individuals i col·lectius. El programa es divideix en quatre blocs que incidiran en els aspectes següents: les pèrdues (com afrontar la mort de persones properes, però també com gestionar les pèrdues simbòliques, com ara el temps irrecuperable); les cures (la importància d’entendre la vulnerabilitat, aprendre a cuidar i a cuidar-nos); la soledat (aprofundir en l’afrontament de la soledat en la vellesa i empoderar-se per poder gestionar-la), i el projecte de vida (desenvolupar recursos personals que ens ajudin a trobar sentit i significat a la nova situació, alineant-la amb els nostres valors i interessos).

Aquest projecte capdavanter s’emmarca dins l’Àrea de Desenvolupament Personal i Cicle Vital del Programa de Gent Gran de la Fundació ”la Caixa”, i ha estat concebut amb una metodologia que permet adaptar els diferents recursos i estratègies als formats en línia i presencial al llarg de l’any. Poden participar en el programa totes les persones apuntades a les activitats impulsades per la Fundació ”la Caixa” al territori. 

“En temps d’una comunicació predominant a través de les pantalles, s’ha fet més patent la disparitat entre estar connectat i sentir-se connectat. La pandèmia ens ha enfrontat a les qüestions fonamentals sobre la nostra humanitat, i ha fet que ens preguntem pel sentit de la vida. Amb aquest programa, volem que les persones grans recuperin el control de les seves pròpies vides, omplint-les de sentit”, ha subratllat Javier Yanguas, director científic del Programa de Gent Gran de la Fundació ”la Caixa”. 

La importància de disposar d’eines personals

La conjuntura actual ha posat en relleu la importància dels recursos personals per fer front a l’aïllament i a la soledat en qualsevol context. El Programa de Gent Gran de la Fundació ”la Caixa” va dur a terme un seguiment sobre persones usuàries de centres de gent gran de tot l’Estat confinades a casa seva per analitzar-ne les fortaleses. Entre les conclusions extretes d’aquesta anàlisi qualitativa, cal destacar que les persones amb una visió més positiva i proactiva de la soledat són les que han “resistit” millor aquest confinament.

El juny del 2020, l’entitat va donar a conèixer les dades d’una enquesta feta a gairebé 3.000 persones grans després dels mesos de confinament, i reflectien una situació complicada, que ha anat en augment: el 80 % de les persones entrevistades reconeixen que tenen por del futur; el 70 % creuen que la qualitat de vida de les generacions futures empitjorarà, i el 52 % de la mostra manifesten soledat.