Vés al contingut
2 Catalunya Religió ds. 10/03/2018

(Fundació Pere Tarrés) La Fundació Pere Tarrés té com a missió la promoció de la persona i treballa en tot allò que contribueixi a la seva plena realització, en la seva dignitat i en totes les seves dimensions. Per tant, el gènere, és també un paràmetre que la Fundació té en consideració. I és que malgrat els importants avenços assolits per les dones durant els darrers anys tant en el tercer sector, com en la vida social, cal recórrer molt camí per arribar a la plena igualtat.

Durant el 2017 la Fundació Pere Tarrés ha donat ocupació directa a gairebé 5.500 persones. Aquesta xifra la col·loca entre les 40 organitzacions que generen més ocupació a Catalunya. La naturalesa variada dels projectes, activitats i serveis que realitza la Fundació configura un equip humà molt divers format per professorat universitari, personal de gestió, monitores i monitors, educadores i educadors, entre d’altres perfils. En el marc d’aquesta diversitat, que enriqueix la seva acció social i educativa amb mirades i perspectives múltiples, la Fundació és una entitat preeminentment femenina, amb un 80% del seu equip humà format per dones.

La celebració del Dia de la Dona, el 8 de març, és per la Fundació Pere Tarrés una efemèride que reafirma el seu compromís educatiu i social en pro d’un entorn en el que el respecte, la igualtat i la dignitat entre dones i homes sigui un fet. El compromís de l’entitat amb la igualtat de gènere es manifesta en les seves polítiques de comunicació i de recursos humans, com la iniciativa #donesexpertes i el Pla d’Igualtat i Conciliació (PIC).

#donesexpertes

Tot i que les dones suposen el 50,6% de la població catalana, només apareixen en un 30% dels espais informatius, debats i tertúlies en els mitjans audiovisuals, segons un informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). A més, l’informe afegia que, quan surten, tenen menys temps de paraula i se les identifica menys amb un rètol corresponent. Aquestes dificultats d’accés als fòrums mediàtics són encara majors en els espais d’opinió. El gènere de les veus expertes és predominantment masculí, i aquesta realitat implica que el discurs dels homes és hegemònic a l’hora de generar opinió pública. El col·lectiu #onsónlesdones desvetllava l’any 2017 que el 77% dels articles d’opinió dels 4 principals diaris en paper catalans els signaven homes i més del 70% en els diaris digitals més llegits.

Com entitat educativa que centra la seva tasca en infants i joves, la Fundació Pere Tarrés és conscient de la importància dels referents per als nois i noies a l’hora de conformar la seva mirada del món, els seus valors i la seva identitat. Per aquest motiu, cal que les dones estiguin representades en l’esfera pública i en els mitjans de comunicació, per tal d’esdevenir referents en l’imaginari de les noves generacions.

Amb vuit de cada deu persones de l’equip de la Fundació de gènere femení, el planter d’expertes en temàtiques educatives i d’acció social que poden aportar un a mirada crítica i analítica està més que nodrit. Per aquest motiu, la Fundació Pere Tarrés impulsa la iniciativa #donesexpertes per visibilitzar el seu coneixement, aportar la seva perspectiva i contribuir a incrementar la presència de dones en els mitjans de comunicació.

En aquest sentit, ha actualitzat el seu directori d’expertes i expertes al seu web creant un espai propi per facilitar la participació de les expertes de la Fundació Pere Tarrés en els mitjans de comunicació que proposarà de manera prioritària. D’altra banda, també incrementarà la generació de continguts rellevants en educació i acció social generats per dones de l’entitat en els seus canals propis com ara articles d’opinió o càpsules de vídeo d’anàlisi de l’actualitat. Aquests continguts permetran una major presència de l’expertesa de les dones de la Fundació Pere Tarrés en l’esfera pública, ja sigui en mitjans de comunicació, xarxes socials o participació en actes.

Pla d’Igualtat i Conciliació (PIC)

Per afavorir la igualtat i la conciliació i amb la voluntat de millorar la qualitat de vida del conjunt de persones que formen l’entitat, la Fundació Pere Tarrés va ser una de les primeres organitzacions a implementar un Pla d’Igualtat i Conciliació (PIC) el 2009. L’objectiu del PIC és conciliar la vida laboral i familiar, evitar qualsevol tipus d’actituds sexistes, difondre la perspectiva de gènere, reduir l’absentisme laboral, normalitzar la utilització del llenguatge no sexista i afavorir la diversitat. Tot plegat, per assolir un projecte professional coherent que respecti els drets de les treballadores i treballadors. Actualment s’està elaborant una tercera edició d’aquest Pla.

Us ha agradat poder llegir aquest article? Si voleu que en fem més, podeu fer una petita aportació a través de Bizum al número

Imatge
Donatiu Bizum

o veure altres maneres d'ajudar Catalunya Religió i poder desgravar el donatiu.