Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Jordi Llisterri-CR) “La pena de mort és inadmissible”. Així de clar i contundent queda fixat a partir d’ara en el Catecisme per indicació expressa del papa Francesc. Fins ara, el text oficial de l’Església deixava oberta la possibilitat d’acceptar la pena de mort, “si aquesta fos l'únic camí possible per defensar eficaçment de l'agressor injust”. Ara ja no. Des de la doctrina catòlica no es pot avalar la pena de mort.

Amb aquesta decisió també és la primera vegada que el papa modifica el catecisme per fixar el magisteri de l’Església. Una fórmula que no deixa gaire espai a la interpretació, com el que passa en altres formulacions que ha expressat el papa Francesc al llarg del seu pontificat. 

L’abolició de la pena de mort està perfectament assumida per la majoria de comunitats europees, però genera serioses discrepàncies entre els catòlics nord-americans i en països d’altres tradicions culturals. Per això, encara és més significativa aquesta decisió tant contundent. 

L'ambigüitat en la condemna de la pena de mort va ser un dels temes polèmics quan Joan Pau II va aprovar el nou Catecisme de l’Església Catòlica el 1992. La possibilitat d’acabar amb una vida humana a través d’aquesta condemna xocava amb la defensa sense fissures de qualsevol altra etapa de la vida humana.

El nou text del catecisme

El nou redactat del número 2267 del Catecisme de l'Església Catòlica sobre la pena de mort ha estat anunciat aquest dijous pel cardenal mallorquí Lluís F. Ladaria, el nou Prefecte de la Congregació per a la Doctrina de la Fe.

El text del Catecisme ja vigent des de l’1 d’agost és el següent:

"Durant molt de temps el recurs a la pena de mort per part de l'autoritat legítima, després d'un degut procés, va ser considerat una resposta apropiada a la gravetat d'alguns delictes i un mitjà admissible, tot i que extrem, per a la tutela del bé comú.

“Avui està cada vegada més viva la consciència que la dignitat de la persona no es perd ni tan sols després d'haver comès crims molt greus. A més, s'ha estès una nova comprensió sobre el sentit de les sancions penals per part de l'Estat. Alhora, s'han implementat sistemes de detenció més eficaços, que garanteixen la necessària defensa dels ciutadans, però que, al mateix temps, no li treuen al reu la possibilitat de redimir-se definitivament.

“Per tant l'Església ensenya, a la llum de l'Evangeli, que «la pena de mort és inadmissible, perquè atempta contra la inviolabilitat i la dignitat de la persona», i es compromet amb determinació a la seva abolició a tot el món".

Segons cita el mateix text, del darrer paràgraf es refereix al discurs del papa Francesc als participants d'una trobada promoguda pel Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització l'11 d'octubre de 2017, en la que ja avançava la necessitat d'aquesta actualització del Catecisme. L’aprovació del canvi que s'ha anunciat ara es va fer formalment en una l'audiència amb el cardenal Lluís Ladaria l'11 de maig.

El text anterior de l'Església Catòlica promulgat el 1992 havia estat ja corregit en el paràgraf sobre la pena de mort després de les afirmacions de Joan Pau II en l'encíclica Evangelium vitae al 1995, però encara mantenia oberta aquesta possibilitat com a últim recurs. El text fins ara vigent afirmava:

"L'ensenyament tradicional de l'Església no exclou, suposada la plena comprovació de la identitat i de la responsabilitat del culpable, el recurs a la pena de mort, si aquesta fos l'únic camí possible per defensar eficaçment de l'agressor injust les vides humanes. Però si els mitjans incruents són suficients per protegir i defensar l'agressor la seguretat de les persones, l'autoritat es limitarà a aquests mitjans, perquè ells corresponen millor a les condicions concretes del bé comú i són més conformes amb la dignitat de la persona humana.

“Avui, en efecte, com a conseqüència de les possibilitats que té l'Estat per reprimir eficaçment el crim, fent inofensiu a aquell que l'ha comès sense treure-li definitivament la possibilitat de redimir-se, els casos en què sigui absolutament necessari suprimir al reu «succeeixen molt poques vegades, si és que ja en realitat n'hi ha alguns".

El Rescripte en el qual el papa anuncia aquest canvi, està acompanyat d’una carta del cardenal Ladaria als bisbes de tot el món en la qual el Prefecte de la Congregació per a la Doctrina de la Fe explica que la nova redacció del número 2267 del Catecisme de l'Església Catòlica, "expressa un autèntic desenvolupament de la doctrina que no està en contradicció amb els ensenyaments anteriors del Magisteri. De fet, aquests poden ser explicats a la llum de la responsabilitat primària de l'autoritat pública de tutelar el bé comú, en un context social en el qual les sancions penals s'entenien de manera diferent i esdevenien en un ambient en el qual era més difícil garantir que el criminal no pogués reiterar el seu crim".