Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Fundació Escola Cristiana) Hem seguit amb sorpresa les notícies sobre l'escola concertada recollides darrerament en els diversos mitjans de comunicació i que fan referència a uns possibles decrets d’admissió d’alumnes i de concerts educatius. Aquests decrets, sempre segons aquestes fonts, incorporaran com a novetats més destacades que el Departament d’Educació passarà a programar tota l'oferta de places no només de les escoles públiques, sinó també de les concertades; és a dir, que decidirà quins grups de la concertada s'obren o es tanquen, sense considerar la demanda ni la manifestació de la voluntat dels pares sobre l’escola que volen per als seus fills i filles. S’argumenta que aquestes mesures procedeixen del document que el Síndic va lliurar al Departament d’Educació en el marc del Pacte contra la Segregació promogut pel mateix Síndic i que les entitats representatives de les escoles concertades també vàrem signar. 

No es pot programar l'ensenyament ignorant els drets de les famílies i els titulars. Els poders públics estan obligats a possibilitar l'exercici dels drets per part dels ciutadans. La seva missió no és dirigir l'opció de les famílies obstaculitzant l'exercici dels seus drets, sinó tenir en compte precisament l'elecció que aquests realitzen, sigui quina sigui. I per fer possible l'exercici d'aquests drets en totes les capes socials, amb un ensenyament obligatori i gratuït, és imprescindible el finançament en les mateixes condicions per part de les administracions educatives de totes les escoles –públiques i concertades- del Servei d’Educació de Catalunya. Finançament que avui és lluny d’assolir-se a les escoles concertades i, per tant, el que no aporta l’Administració recau sobre l’economia de les famílies.

La sorpresa ve motivada perquè l’esmentat document conté suggeriments i observacions que no van en absolut en la línia anunciada. Quan s’aborda la programació general de l’ensenyament en l’esmentat Pacte, es recull explícitament que "ha de garantir la qualitat de l’educació, l’equitat en l’escolarització de l’alumnat i la possibilitat d’escollir centre". La sorpresa augmenta quan s’afirma que aquests criteris "ja són d’aplicació". Com si la nova norma ja estigués aprovada i fos eficaç. Això no és en absolut cert. Una norma no és vigent fins que no es publica al Diari Oficial, i després d’haver complert el tràmit d’elaboració i aprovació. 

Estem immersos en una batalla ideològica en defensa de la llibertat d'ensenyament. Creiem en un Estat de Dret, en una societat democràtica, en els drets inalienables dels pares pel que fa a l'educació dels seus fills i en la neutralitat de les institucions públiques a l’hora de garantir l'exercici dels drets fonamentals de les persones. 

Barcelona, 10 de desembre de 2019

Agrupació Escolar Catalana, Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya, Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya, Federació Catalana de Centres d'Ensenyament de Catalunya, Fundació Escola Cristiana de Catalunya