Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Escola Cristiana) En els darrers anys, els Ensenyaments Professionals, que incorporen la Formació Professional però també els Programes de Formació i Inserció, els Ensenyaments Esportius de règim especial, els cicles d’Arts Plàstiques i Disseny i els Itineraris formatius específics, s’han consolidat com a oferta formativa de qualitat orientada a una més directa inserció laboral, ja que eduquen en l’adquisició de les competències personals i professionals necessàries per a l’exercici qualificat d’una determinada professió, i, a més de permetre l’accés al treball, també tenen efectes acadèmics que faciliten la continuïtat formativa.

Així, han esdevingut motor de transformació més enllà del sistema educatiu, prenent cada cop més importància la relació entre les empreses i les escoles, que d’aquesta manera poden oferir una formació de qualitat. Igualment, els Ensenyaments Professionals han esdevingut un element estratègic per sortir de la crisi.

L’Escola Cristiana de Catalunya té una presència destacada en aquesta oferta, que no és precisament producte de l’oportunitat. Aquest col·lectiu recull els precedents històrics de l’acció d’institucions d’església en aquest terreny, com les de les “escoles professionals salesianes”, pioneres en aquesta iniciativa i que iniciaren la seva acció a les acaballes del segle XIX, així com tantes altres institucions que s’hi afegiren després de la Guerra Civil responent especialment a les necessitats dels processos migratoris interns, i han maldat per fer de la formació professional un genuí servei als alumnes i al país. I, més recentment, l’oferta d’ensenyaments professionalitzadors en general ha fet palès el compromís del col·lectiu d’escoles cristianes per ser present en els nous reptes i ofertes educatives i per ser al costat de l’alumnat que més atenció i seguiment necessita.

Des d’aquesta perspectiva, la Fundació Escola Cristiana ha volgut sempre enfocar aquests estudis des d’un àmbit ben específic -ha disposat en tot moment d’una secció concreta, que ha col·laborat activament amb el conjunt d’escoles que incorporen a la seva tasca aquesta oferta educativa- i ha actuat i actua de pont i interlocució tant amb els sectors socials i productius com amb l’administració educativa.

La diversitat de cicles formatius de què disposa el sistema educatiu actual permet escollir l’opció més adient per a cada situació i obtenir així una titulació que facilita la progressió en el mateix sistema i la incorporació al mercat laboral.

Per al proper curs, l’oferta abasta 84 títols diferents corresponents a 17 famílies professionals, oferts per 66 centres docents ubicats en 29 municipis catalans. Aquesta presència és superior a la que s’oferia el curs passat, signe de la bona acollida i el bon servei que fan les nostres institucions en aquest marc específic.

Aquests centres ofereixen Formació Professional en diferents modalitats com l’ensenyament presencial, semipresencial (on part de la formació es fa a distància), ensenyament dual, on l’alumne pot aprendre mentre treballa en una empresa del sector i no presencial, una FP online que duu l’aula a casa i cada alumne té flexibilitat per marcar el seu propi ritme d’aprenentatge.

L’oferta es completa amb un conjunt de programes de formació inicial (PFI), impartits en 18 modalitats i a 10 municipis del nostre territori, amb els cursos d’accés al cicles formatius de grau mitjà (CAM) i de grau superior (CAS) i dels de preparació de la prova d’accés als cicles formatius de formació professional de grau superior.

Igualment, es presenten els Ensenyaments Esportius de règim especial, els cicles d’Arts Plàstiques i Disseny i alguna oferta d’Itineraris formatius específics (IFE) per a persones amb discapacitat reconeguda. Els IFE van ser creats per la Llei 10/2015 i tenen encara un caràcter experimental

Un fet diferenciador del conjunt de centres de l’Escola Cristiana de Catalunya és el seguiment i acompanyament tutorial, que es fa no només a l’escola, sinó a les empreses vinculades, que és on realment es pot veure el fruit directe dels coneixements adquirits. Així, el seguiment personal de l’alumnat i l’orientació acadèmica i professional que se’ls presta han anat cobrant cada cop més importància educativa.

Tota l’oferta d’ensenyaments professionals de les escoles adherides a la FECC per al proper curs està recollida en una guia que podeu consultar a través del següent enllaç.

La guia presenta quatre parts:

  1. L’oferta prevista de cicles formatius per al curs 2020-21, que conté la relació de títols que s’ofereixen, i les escoles on és previst que es puguin cursar el curs vinent. També l’oferta del Programes de formació i inserció (PFI) i dels diversos cursos d’accés.
  2. L’oferta d’Ensenyaments Esportius de règim especial, dels cicles d’Arts Plàstiques i Disseny i dels Itineraris formatius específics.
  3. Les ofertes de cursos per facilitar l’accés als cicles formatius: els cursos d’accés al grau mitjà de formació professional, alternatius a la prova d’accés; la formació preparatòria de les proves d’accés a grau mitjà o a grau superior, que ofereixen els centres de formació de persones adultes; o el cursos de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior.
  4. La relació d’escoles cristianes amb oferta d’Ensenyaments Professionals, tant des de la modalitat presencial como de la no presencial, amb les adreces de contacte corresponents.

La informació també és accessible al cercador www.triaescolacristiana.cat.