Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Càritas Lleida, Solsona i Urgell) Les Càritas a les comarques de Lleida detecten que les desigualtats s'estan estancant en la societat i el tenir un habitatge i una ocupació no garanteix viure amb dignitat.

Càritas ha atès durant l'any 2018, als bisbats de Lleida, Solsona i Urgell, 8.773 persones directament, i s'han beneficiat del seu suport 22.625 persones.

El perfil majoritari d’atenció són famílies nuclears amb fills a càrrec, que malgrat tenir un treball i un sostre, aquest és precari. El salari amb prou feines els permet cobrir les necessitats bàsiques i l’elevat preu dels lloguers juntament amb els subministraments fan que les famílies hagin de destinar els seus ingressos a la cobertura d’aquestes.

El suport de Càritas ha estat centrat en recolzar econòmica i emocionalment a les famílies que dia a dia han vist com no podien fer front malgrat els seus esforços a les primeres necessitats. 

Les Càrites dels tres bisbats, que han fet la roda de premsa conjunta, mostren la seva preocupació perquè la cronificació de la pobresa perpetua l’exclusió, sobretot afectant al col·lectiu més vulnerable, els infants. Les persones en risc d’exclusió es troben atrapades en aquesta realitat i això comporta un elevat risc de que els infants de famílies en situació d'exclusió, malgrat tenir els drets bàsics garantits, puguin heretar aquesta realitat. Per aquest motiu consideren que a la nostra societat no es garanteix la igualtat d'oportunitats.

Consideren que el pas del temps ha desgastat emocionalment la nostra societat davant les persones més vulnerables, però creuen fermament que hi ha capacitat de tornar a connectar amb els patiment dels més febles. Un exemple d’aquesta possibilitat de canvi és la xarxa humana de Càritas, que consta de 1.350 persones voluntàries i 59 persones contractades.

Han destinat 526.471 euros en ajuts econòmics directes a les persones i les seves famílies. Del total de recursos invertits, 5622.012 euros; 2.909.642 euros han estat destinats a l'acció social de Càritas (1.144.642 euros a Lleida; 951.627 euros a Solsona; 813.373 a Urgell). Ho han fet a través de 65 punts d'atenció, una xarxa de centres i parròquies en les que s'ha donat suport a les persones en programes d'acollida, de cobertura de necessitats bàsiques, de suport a la família i la infància i d'inserció socio-laboral, habitatge, suport a gent gran, en assessoria jurídica a immigrants, i en salut (drogodependències).

De la mateixa manera han treballat a través de 3 empreses d’inserció - Troballes a Lleida, Cartaes a Tàrrega i Nougrapats a La Seu d'Urgell -; i tres fundacions en l'àmbit laboral a Solsona i a Cervera, per les quals han passat 65 persones, donant 150 beques. Han format en l'àmbit laboral 220 persones i donat acolliment i orientació laboral a 1.735 persones més.

Després de la presentació de la tasca al darrer any, reafirmen la necessitat de crear un escenari de responsabilitats compatides i construir una veritable comunitat.