Pestanyes primàries

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Càritas Diocesana de Barcelona) Amb motiu de l’acord que s’ha signat aquest dilluns entre la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i la Comissió Promotora de la ILP de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), Càritas Diocesana de Barcelona mostra la satisfacció per aquest acord. La RGC era una demanda llargament esperada i la seva aprovació és un pas endavant en matèria social. S'alegra que la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) sigui compatible amb els contractes a temps parcial d’import inferior a 664€ en el cas de les famílies monoparentals, i instem al Govern a ampliar-ho a tots els casos en fases posteriors.

Les persones més vulnerables de la societat no poden esperar. Per això és necessari que la RGC es posi en marxa aquest 15 de setembre amb els 550€ mensuals per persona, i que arribi als 664€ per persona l'abril del 2020. Som conscients de la difícil realitat que viuen moltes famílies del nostre país, atès que en el cas de la nostra entitat, el 85% de les famílies que atenem tenen uns ingressos inferiors a 664€. Si només tenim en compte aquells que tenen uns ingressos derivats de les rendes del treball, observem que el 57% tenen sous inferiors a la Renda de Suficiència. Per tot això, valorem la feina de coordinació realitzada per part de l’administració, sindicats, entitats socials i societat civil en favor d’un acord tan necessari i llargament reivindicat, ja que millorarà la situació de moltes persones.