Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Càritas Diocesana de Tortosa) En un acte presidit pel Bisbe de Tortosa Enrique Benavent, i amb l’assistència del Director de Càritas Diocesana de Tortosa Agustí Castell i el Secretari General Agustí Adell,  ha presentat als mitjans de comunicació la Memòria Social de Càritas corresponent a l’any 2018. En la presentació han donat a conèixer els aspectes més importants de l’activitat desenvolupada per aquesta institució al llarg de l’any passat.

Sota el títol “Navegant Junts cap a la Inclusió”, es deixa constància de la necessitat de continuar treballant per pujar al vaixell de la inclusió a totes aquelles persones que veuen com les seves famílies ho estan passant malament i pateixen una exclusió social cada vegada més cronificada.

En aquest any 2018, Càritas Diocesana de Tortosa, ha prestat 48.000 serveis personals als integrants de les 3.200 famílies que son ateses pels equips locals de les 34 Càritas que treballen al conjunt de la diòcesi. El 52% de les persones ateses son dones, i s’atenen més persones de nacionalitat espanyola que estrangeres.

Una de cada tres poblacions del nostre bisbat té un equip local de Càritas disponible a ajudar a la gent que pateix exclusió social; destacant que el 90% de les poblacions de més de 1.000 habitants disposen d’una Càritas; cosa que fa que sigui l‘entitat  amb més implantació al territori.

Aquest nivell de prestacions s’ha pogut fer gràcies a l’esforç dels prop de 600 voluntaris que participen en aquests equips, assessorats per l’equip tècnic i integrats en els 21 projectes socials que estan en marxa. Projectes socials de tipus assistencial, de promoció i empoderament de persones i famílies, acollida i acompanyament personalitzat, promoció i capacitació per al món laboral, promoció de la família, infància, empoderament de la dona, persones privades de llibertat, gent gran, etc…

També s’ha seguit insistint en el foment de l’economia social i solidària, tot promovent un model econòmic més just, solidari i respectuós amb el medi ambient. Amb l’ampliació del nombre de contenidors de recollida de roba instal·lats en diferents poblacions de la demarcació, arribant al 2018 fins a 29. D’aquesta manera es vol afavorir el reciclatge i reutilització de roba i creant llocs de feina d’inserció laboral. 

Prop de 90 € de cada 100, dels 2.256.963 euros de pressupost de l’any 2018, ha retornat a la societat en forma d’ajudes directes, promoció i empoderament d’aquestes persones que pateixen exclusió social en les seves diferents vessants.

Els representants de Càritas han volgut destacar que precisament fa pocs dies s’ha presentat el VIII Informe FOESSA que constata que l’exclusió social s’enquista a la nostra societat i que afecta a un total de 8,5 milions de persones (el 18,4% de la població) a l’estat espanyol. Son 1,2 milions de persones més que al principi de la crisi l’any 2007.

D’aquestes, 4,1 milions de persones es troben en situació d’exclusió social severa, i dintre d’aquest grup, 1,8 milions de persones (600.000 en 2007) formen part del grup d’expulsats amb tal quantitat de dificultats i d’extrema gravetat, que exigiríen una intervenció urgent, profunda i intensa en recursos per poder garantir-los el seu accés a una vida mínimament digna.

En l’esmentat informe, FOESSA destaca els principals focus d’atenció a treballar per aconseguir una inclusió social per aquestes persones que son la cara de la pobresa de la nostra societat.

Els principals problemes detectats responen a l’habitatge, el treball, la salut i la pèrdua de qualitat de la nostra democràcia.

L'accés a l’habitatge s’ha convertit en un dret inaccessible per a moltes famílies; la precarietat i temporalitat laboral no es garantia per combatre l’exclusió social; els problemes de les persones amb discapacitat, dependència, impossibilitat de comprar medicines per als tractaments (prop d’un 9% de la població); i la invisibilitat de les persones que no participen en els processos electorals (no voten, no compten per als partits polítics). Tenir en compte que es registra fins un 75% d’abstenció en els barris més desfavorits, son persones que no participen en els canals tradicionals de representació i això provoca que la seva veu desaparegui dels processos electorals.

Càritas Diocesana vol agrair les aportacions dels 1.540 donants, particulars, empreses col·laboradores i diferents administracions que amb el seu ajut fan possible el manteniment dels projectes d’actuació social que l’entitat té engegats.

Per últim, des de Càritas Diocesana han volgut destacar que la crisi no va afectar a tothom per igual, existint un importantíssim grup de persones que no han pogut superar-la i necessiten de la solidaritat de tots per fer-los pujar al vaixell de la inclusió social, on puguin recuperar una vida amb il·lusió i una plena integració en la societat.