Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Viure comporta créixer i també desenvolupar-se al llarg del cicle vital. Quan el desenvolupament es dóna en totes les dimensions humanes, és a dir quan és integral, la vida té més plenitud. L’encíclica del Papa Francesc Frattelli Tutti parla en diferents moments del desenvolupament humà integral. Alguns dels punts als que hi fa referència:

“Tot ésser humà té dret a viure amb dignitat i a desenvolupar-se integralment” (FT, 107).

“Hi ha regles econòmiques que van resultar eficaces per el creixement, però no així per el desenvolupament humà integral” (FT, 21).

“... com a comunitat estem comminats a garantir que cada persona visqui amb dignitat i tingui oportunitats adequades al seu desenvolupament integral” (FT, 118).

“Ens correspon respectar el dret de tot ésser humà de trobar un lloc on pugui no solament satisfer les seves necessitats bàsiques i les de la seva família, sinó també realitzar-integralment com a persona” (FT, 129 )

“Les històries dels migrants també són històries de trobada entre persones i entre cultures: per a les comunitats i les societats a les que arriben són una oportunitat d'enriquiment i de desenvolupament humà integral de tots” (FT, 133).

“Els que pretenen pacificar una societat no han d'oblidar que la inequitat i la manca d'un desenvolupament humà integral no permeten generar pau” (FT, 235).

“Si es vol un veritable desenvolupament humà integral per a tothom, s'ha de continuar incansablement amb la tasca d'evitar la guerra entre les nacions i els pobles” (FT, 257).

“És veritat que els ministres religiosos no han de fer política partidària, pròpia dels laics, però ni tan sols ells poden renunciar a la dimensió política de l'existència que implica una constant atenció a el bé comú i la preocupació pel desenvolupament humà integral” (FT, 276).

El desenvolupament humà integral no és pas exclusiu dels cristians, tanmateix l’Evangeli ens dona elements, com ens recorda també FT:

"Si la música de l'Evangeli deixa de sonar a casa nostra, a les nostres places, en els treballs, en la política i en l'economia, haurem apagat la melodia que ens desafiava a lluitar per la dignitat de tot home i dona" (FT, 277).

També és oportú recordar que el desenvolupament humà necessita de l'amor humà genuí, de la fraternitat, de la caritat, o l’amistat social. Ens ho recorda la FT:

“L'alçada espiritual d'una vida humana està marcada per l'amor, que és el criteri per a la decisió definitiva sobre la valoració positiva o negativa d'una vida humana” (FT, 92).

“Aquesta caritat política suposa haver desenvolupat un sentit social que supera tota mentalitat individualista: La caritat social ens fa estimar el bé comú i ens porta a buscar efectivament el bé de totes les persones, considerades no només individualment, sinó també en la dimensió social que les uneix” (FT, 182)

S’acostuma a definir el desenvolupament integral com aquell que promou totes les dimensions de la persona i s’afegeix també la necessitat d’incloure la dimensió religiosa o espiritual. Es una definició descriptiva, però en canvi es poc específica sobre les pautes per afavorir aquest desenvolupament, sobretot mitjançant l’Educació, o sobre la consciència que està implicada en aquest desenvolupament integral.

Algunes de les qüestions significatives per aprofundir sobre el desenvolupament humà integral poden ser:

 • Quines són les dimensions del desenvolupament humà, les línies de desenvolupament? El desenvolupament integral es dona només en l’individu o també hi ha àmbits de desenvolupament col·lectiu? Quins són doncs els diversos àmbits on es dona el desenvolupament humà?
 • Si pot ser punt de trobada per diverses cosmovisions quins són els aspectes comuns? Quin llenguatge es pot utilitzar per parlar-ne que sigui comprensible i acceptat per diverses tradicions? Quins aspectes en canvi són específics de cada tradició? Què és allò específic de l’Evangeli?
 • Com es pot relacionar el caràcter polièdric de la realitat, fruit de l’esforç humà per desenvolupar-se, amb la utopia i aspiració a la perfecció de l’Esperit humà que es pot representar com a circular? Com es pot relacionar el desenvolupament integral humà amb l’Educació Integral?
 • Com inclou el desenvolupament integral humà els altres éssers de la Creació? Com es relaciona amb l’evolució humana i evolució de la Consciència, amb la humanització? Com es relaciona amb la fraternitat o la Misericòrdia?
 • Per què cal desenvolupar-se integralment? Com es relaciona amb la plenitud vital i existencial? Perquè el desenvolupament integral és un camí de pau, salut, harmonia i equilibri personals?

Totes aquestes, i ben segur  d’altres qüestions que es poden plantejar, són de gran interès per aprofundir en el desenvolupament humà integral.

En el grup de recerca Psicologia, Persona i Context (Psicopersona) treballem des de fa anys en una línia de recerca sobre desenvolupament integral, des de la psicologia però també incorporant elements i coneixements antropològics, científics, tecnològics i pedagògics, i també espirituals.  No hem pas respost a totes les qüestions esmentades, ni molt menys, però d’una manera modesta hem plantejat un territori que pot ser útil a l’hora de dialogar sobre les qüestions formulades.

Incloem a continuació, per si poden ser d’interès, algunes de les reflexions amb treballs publicats en revistes acadèmiques internacionals amb peer review d’aquests darrers anys sobre algunes d’aquestes aquestes qüestions:

 • Els aspectes comuns i específics de cada tradició en una teoria del desenvolupament humà (1)
 • Una representació dels àmbits de l’evolució humana i del desenvolupament humà integral i les implicacions per l’Educació. Aquests àmbits es poden resumir en quatre: el món natural o la Creació; el món dels artefactes humans o creacions humanes; l’àmbit de les representacions compartides, cultures i organitzacions humanes; i l’àmbit de desenvolupament subjectiu humà. Cada àmbit té les seves línies de desenvolupament (2)  
 • La importància de les Tekhné o Arts i la creació humana en el desenvolupament humà integral (3)
 • Una teoria sobre la consciència holística (4)
 • Les formes integrals de pensar i de pensar l’educació integral (5)
 • Les formes diverses de construir coneixement en ciències humanes i socials per fer possible un coneixement comprensiu sobre el desenvolupament humà (6)

També hem estudiat en aquests punts les característiques de l’Educació per al desenvolupament humà integral recollits en una recent publicació d’Editorial Claret (7).

 

Referències:

(1) Basic Integral Theory and Integral Education. International Journal of Education and Teaching 1(1), 1-12 (2021) https://doi.org/10.51483/IJEDT.1.1.2021.1-12

(2) Circular-Axial Representation of Human Evolution and Development in the Integral Theory: Educational Implications. Journal of Education and Development, 3(1), 11-27 (2019)  https://doi.org/10.20849/jed.v3i1.561 

(3) The Tekhne-Logic Revolution. Rethinking the “Interobjective” Dimension of the Integral Theory. Consequences and Relevance to Education. Creative Education, 9(7), 1084-1104 (2018).  https://doi.org/10.4236/ce.2018.97081

(4) Holonic Theory and Holistic Education. Journal of International Education and Practice, 1(1), 36-46 (2018). https://doi.org/10.30564/jiep.v1i1.415

(5) Integral Thinking and its application to Integral Education. Journal of International Education and Practice, 2(1), 15-27 (2019). https://doi.org/10.30564/jiep.v2i1.603

(6) Paradigms and Methodologies for Knowledge Building. Review of Educational Theory, 1(3), 70-81 (2018).  https://doi.org/10.30564/ret.v1i3.70; Research traditions in social sciences and their methodological rationales. Aloma, Revista de Psicologia, Ciències de l’Eduació i de l’Esport, 36(2), 9-20 (2018).

(7) Educació Integral i transformació del sistema educatiu de Catalunya. Barcelona: Editorial Claret (2019)