Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

No diem res de nou quan afirmem que la situació que estem vivint ens duu a encarar-nos a un curs escolar que es preveu atípic, on sorgiran dubtes i dilemes i on la incertesa de futur, les consignes sanitàries que s’han de complir, la reorganització escolar, la complexitat de reconvertir l’acció educativa i els limitats recursos dels quals disposem se sumaran als reptes habituals de la nostra tasca educativa.

Amb tot, l’escola és clau, però les reobertures escolars han de ser segures i coherents amb la resposta sanitària general de la COVID-19, amb totes les mesures raonables per protegir els estudiants, el personal, el professorat i les famílies. Les autoritats han reiterat que, malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a l’educació en condicions d’equitat, que l’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries i garantint la funció social de l’educació, considerant que l’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible, conscients que el ‘risc zero’ no existeix.

És clar que els professionals que ens dediquem a la docència tenim ben assumit que el nostre centre de gravetat, els alumnes, però també les famílies, rebran la nostra atenció i dedicació de la millor manera possible, i que oferirem el bon servei que s’ha reconegut de manera explícita per la tasca que l’escola concertada va fer durant l’etapa del confinament. La satisfacció de tants milers de famílies envers la tasca dels equips docents i les titularitats dels centres concertats serà, de ben segur, represa en aquest curs.

També les famílies han de fer un exercici de responsabilitat. L’activitat educativa presencial es podrà dur a terme si s’adopten les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut que garanteixi la presència a les aules de manera segura. I aquest conjunt d’activitats comença al nucli familiar. Compromís social i solidaritat seran eixos importants sobre els quals pivotarà la volguda ‘màxima normalitat’ del curs. Les escoles no són l'únic focus possible de contagi en una societat ja desconfinada. Diuen els experts que el que passa a les escoles és menys important que el que passa fora. L’escola vol mantenir-se oberta durant tot el curs escolar, però les institucions educatives no poden totes soles mantenir ni exercir aquesta normalitat si la societat de la qual són reflex no pren consciència que combatre aquest virus és tasca de tothom. Tots hem de estar convençuts que les mesures de prevenció no comencen i acaben a la porta de l'escola.

Per això la nostra funció no la podem fer sols des de l’escola. Les autoritats han d’extremar les precaucions per garantir una tornada a les aules tranquil·la, tal com ens han promès, i maldar perquè al llarg del curs el servei educatiu pugui adaptar-se a les circumstàncies que derivin de la situació sanitària, aportant el suport, els recursos i les orientacions que calgui, fent realitat totes les garanties amb les quals s’ha compromès. Amb claredat, amb coherència, i amb confiança en els equips de professionals que dia rere dia fan la seva feina a les escoles, en especial els equips de professorat recolzats per la infraestructura d’administració i serveis i coordinats i liderats per les direccions i titularitats.

El diàleg fluid i la participació de la comunitat educativa en la presa de decisions no ha de ser cap obstacle perquè, si s’han de prendre mesures sanitàries, es facin amb la proporcionalitat i eficàcia que demani cada situació. Però ens cal a tots un diàleg fluid i confiat. L’experiència assolida ha de ser una bona referència a l’hora de fer les actuacions que correspongui. I la confiança en els equips dels centres docents serà el camí a seguir davant la represa i la continuïtat de l’activitat educativa.

Potser ara més que mai, la cohesió entre l’equip docent i el personal d’administració i serveis, l’aplicació amb els nostres alumnes, l’enfortiment de vincles amb les famílies i la recíproca confiança i col·laboració en les autoritats educatives ens ajudaran a gaudir del millor curs possible.

Dimarts s’incorporara a les nostres escoles el gruix dels equips. Molts ànims en aquests moments d’incertesa i el nostre desig que tots i totes puguem gaudir d’un bon curs escolar, malgrat la realitat que vivim, i que aviat puguem recuperar la normalitat.