Vés al contingut
Catalunya Religió dc. 12/12/2012

(Blanquerna) En un entorn de crisi econòmica, el Patronat de Blanquerna-URL ha aprovat un pressupost de 1.600.000 euros per al curs vinent al fons de beques i ajuts amb l'objectiu de facilitar l'accés dels estudiants que ho desitgin als 12 graus que s'imparteixen a les tres facultats. En aquest sentit, Blanquerna ha doblat, en relació amb el curs passat, el fons que inclou ajuts diversos: beques per a nous estudiants, ajuts puntuals, beques a l'excel·lència acadèmica, al programa Talent i al finançament de les pràctiques internes extracurriculars que suposen un ajut econòmic. Aquest fons inclou també els diners que es destinen als doctorands, és a dir, al personal investigador en formació. D'altra banda, el Patronat també va aprovar no apujar el preu de les matrícules per al curs vinent en un exercici de coresponsabilitat amb el moment de greu crisi econòmica que pateix el país.

Des de fa ja molts anys, Blanquerna facilita el pagament de la matrícula amb una quota inicial del 50% i la resta es divideix en nou mensualitats. També ofereix la possibilitat de finançar els estudis amb crèdits de diferents entitats bancàries.

Els ajuts econòmics
Cada any es destina un fons limitat per a la concessió d'ajuts econòmics a tots els estudiants que es matriculen per primera vegada a Blanquerna-URL i no poden finançar la totalitat dels estudis. L'estudiant pot anar renovant aquest ajut cada curs sempre que continuï complint les condicions inicials. El curs passat 102 estudiants de primer curs van rebre aquesta beca i es van renovar 132 beques a estudiants de segon, tercer i quart curs. Blanquerna disposa també d'uns ajuts econòmics especials per a tots aquells estudiants de qualsevol curs que visquin una situació que afecti l'economia familiar i els dificulti greument la continuïtat dels estudis. El curs passat es van concedir 96 ajuts d'aquesta modalitat.

Beques a l'excel·lència acadèmica, la gratuïtat dels estudis
Les beques a l'excel·lència acadèmica comporten la gratuïtat total de la matrícula durant el primer curs i s'estenen als cursos successius, en cas de mantenir-se l'excel·lència acadèmica, fins a la finalització de la titulació que l'estudiant estigui cursant. Durant aquest curs s'han concedit 23 beques d'aquest tipus.
Altrament, la resta d'estudiants que obtenen matrícules d'honor durant els anys de carrera tenen també descomptes importants.

El programa Talent
El programa Talent té com a objectiu oferir la gratuïtat total dels estudis que s'imparteixen a Blanquerna-URL als estudiants de batxillerat amb un expedient acadèmic brillant o que destaquin notòriament per un fet objectiu i significatiu relacionat amb els estudis que es vulguin cursar. La finalitat d'aquest projecte és premiar el talent i la cultura de l'esforç, contribuir a la igualtat d'oportunitats a les aules i col·laborar, des de la universitat, en la creació de valor social i professional. Les escoles que participen en aquest programa són les que seleccionen l'estudiant o estudiants candidats a tenir aquesta beca i que presenten un informe detallat dels mèrits i les qualificacions. Aquest curs hi ha 3 estudiants de primer curs i un de segon amb aquest tipus de beca.

Pràctiques internes extracurriculars
Els estudiants tenen la possibilitat de fer pràctiques internes extracurriculars. Es tracta d'activitats vinculades a un programa formatiu tutoritzat que els estudiants desenvolupen en els diferents departaments de les facultats Blanquerna-URL i que tenen un ajut econòmic. El curs passat 101 estudiants es van beneficiar d'aquestes pràctiques amb diferents tipus de durada.

El suro
Els estudiants de Blanquerna tenen accés, a través de la Intranet El suro, a demandes temporals o puntuals compatibles amb l'horari lectiu. Quan arriba una petició (cangur, classes de reforç, etc.) en què no es requereix ser titulat, la sol·licitud es publica en aquesta cartellera virtual i l'estudiant la pot gestionar directament. El curs passat es van tancar positivament 214 demandes.

Conveni amb Asca per ajudar a finançar projectes empresarials d'Alumni
Amb l'objectiu d'incentivar l'emprenedoria, Blanquerna-URL ha engegat diferents iniciatives, entre les quals figura la signatura, el passat mes d'octubre, d'un acord de col·laboració amb la Fundació Acció Solidària Contra l'Atur (ASCA), a través del qual es constitueix un fons per subvencionar projectes empresarials viables de joves emprenedors del col·lectiu Alumni Blanquerna. L'objectiu de Blanquerna per a aquest conveni és promoure l'emprenedoria entre els exestudiants i fer viables els projectes que es dissenyin. Per la seva banda, ASCA du a terme el pla de viabilitat i, si el projecte compleix els requisits, se'l finança amb el fons conjunt en forma de préstecs solidaris sense interès.

Us ha agradat poder llegir aquest article? Si voleu que en fem més, podeu fer una petita aportació a través de Bizum al número

Imatge
Donatiu Bizum

o veure altres maneres d'ajudar Catalunya Religió i poder desgravar el donatiu.