Vés al contingut
Catalunya Religió

(CR) Aquest dissabte el bisbat de Solsona ha emès una nota informativa en què confirma que Xavier Novell queda suspès de les seves funcions com a bisbe. Així ho marca el Codi de Dret Canònic, en cas que un clergue es casi. La nota arriba dinou dies després que es conegués el casament per via civil de Novell amb la seva parella. En aquest cas, se li prohibeix administrar sagraments i totes les activitats privades i públiques que pugui exercir com a ministre de l’Església.

El mes d’agost el bisbat feia pública la renúncia del bisbe per motius personals. El bisbe de Vic, Romà Casanova, va ser designat administrador apostòlic de la diòcesi, que és qui signa la nota. Hores d’ara Solsona continua en seu vacant.

Podeu llegir la nota a continuació:

Tal i com és públic i notori, Mons. Xavier Novell i Gomà, bisbe emèrit de Solsona, ha contret matrimoni civil amb la Sra. Sílvia Caballol i Clemente, amb data 22 de novembre de 2021 a la població de Súria, de la província de Barcelona.

Davant d’aquest fet greu, cal posar de manifest que el cànon 1394.1 del Codi de Dret Canònic de l’Església Catòlica estipula que «el clergue que atempti matrimoni, encara que sigui només civilment, incorre en suspensió latae sententiae».

Per tant, des del mateix moment en què Mons. Xavier Novell i  Gomà contragué matrimoni civil, es produí, de forma automàtica, la conseqüència prevista en el cànon anteriorment citat. Això és, que li queden prohibits tots els actes de la potestat d’orde, els actes de la potestat de govern i l’exercici de tots els drets i funcions inherents a l’ofici episcopal (cf. c. 1333.1), sense excloure altres possibles conseqüències que poguessin seguir-se canònicament.

Això significa que Mons. Xavier Novell i Gomà, tot i mantenint la seva condició de bisbe, no pot desenvolupar cap de les funcions que es deriven de tal condició; entre altres, té prohibida l’administració dels sagraments i qualsevol activitat magisterial, tant en públic com en privat.

Us ha agradat poder llegir aquest article? Si voleu que en fem més, podeu fer una petita aportació a través de Bizum al número

Donatiu Bizum

o veure altres maneres d'ajudar Catalunya Religió i poder desgravar el donatiu.