Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(CR) L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat la llicència d’obres que permetrà a la Junta Constructora de la Sagrada Família seguir construint el projecte d’Antoni Gaudí. La Basílica explica que “la regularització de la llicència d’obres és el resultat d’un treball conjunt entre l’Ajuntament de Barcelona i la Sagrada Família, que han col·laborat estretament en els darrers dos anys”. El passat octubre les dues institucions signaven un acord per regularitzar la llicència d’obres i contribuir econòmicament a la urbanització, la mobilitat i el manteniment de l’entorn. 

Com a pas previ, el mes de febrer es va aprovar el Pla Especial i la Modificació del Pla general metropolità. Després de 137 anys, la Sagrada Família ha regularitzat la llicència d’obres.

L’Ajuntament ha informat dels detalls de la llicència. El sostre màxim edificable a la parcel·la és de 53.495,61 m2, si bé la superfície construïda sobre rasant és inferior, de 41.026,69 m2. Pel que fa a les dues plantes soterrani, la -2 ocupa parcialment els xamfrans de Mallorca amb Sardenya i Marina, i conté magatzems i instal·lacions de l’edifici. A la planta -1 hi consta la cripta, galeries sota la nau principal i instal·lacions. La llicència també descriu una construcció del temple per etapes, i preveu un termini d’execució total que finalitzarà l’any 2026.

Per obtenir la llicència d’obres, la Junta Constructora haurà de pagar a l’Ajuntament un total de 4.627.074,03 euros. Aquest import surt de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), que suposa 4.385.341,94€, i la taxa de llicència d’obres, que són 241.732,09€.

En paral·lel a la llicència d’obres, l’Ajuntament també ha tramitat els permisos d’activitat pel que fa als usos de la basílica. Així, l’activitat principal de l’edifici és de centre de culte visitable, obert al públic més enllà de l’horari dels actes litúrgics. I inclou una part de museu, per la qual cosa l’ús és religiós i cultural.

S’hi inclouen, a més, usos compatibles relacionats amb el funcionament i l’administració del centre, com la sagristia, oficines o tallers de manteniment. Alhora, s’hi fa constar l’ús comercial com a complementari, ubicat a les plantes soterrani. Aquest últim estarà restringit a la categoria de petit establiment de venda al detall de productes relacionats amb el temple, amb una superfície màxima de 378 m2, i tindrà accés només des de l’interior de la pròpia basílica.

Tant la llicència d’obres com els plans urbanístics aprovats estableixen l’ordenació urbanística de la parcel·la que ocupa actualment el temple, delimitada pels carrers Provença, Sardenya, Marina i Mallorca. Així doncs, no s’hi aborda la possibilitat de la continuïtat del projecte amb l’escalinata d’accés a la façana de la Glòria pel carrer de Mallorca. No obstant, ara que ja s’han tramitat i concedit les llicències corresponents, el proper pas un cop constituït el nou Govern municipal serà promoure una comissió de treball per estudiar i obrir el debat sobre les possibles solucions per resoldre l’afectació urbanística. Aquesta comissió tindrà participació del patronat, veïns i entitats de ciutat.