Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Galeria d'imatges

(CR) Un any més l'equip de la Sagrada Família ha convocat la premsa per explicar l'evolució de les obres del temple. L'horitzó del 2026, any en que s'ha d'enllestir l'estructura de la basílica, és ben present i l'obra Gaudí avança a gran velocitat gràcies a l'ús de noves tècniques que cada dia eleven més les seves torres.  

Jordi Faulí, l'arquitecte director del projecte, ha explicat que les catedrals són el somni de bisbes, arquitectes, i artistes. "Planificaven el projecte damunt el paper però en gran part dels casos no sabien com ni quan s'acabaria. El que sí que tenien clar era que voldria la col·laboracio de molta gent en el futur. Gaudí va definir molt bé el projecte i sabia que s'acabaria, la Sagrada Família no només és cosa dels treballadors que l'aixequen, també és el projecte d'un poble". 

El 9 de març d’aquest any es complien 135 anys de la col·locació de la primera pedra del temple. Actualment s'ha construït el 70 % de la Basílica i l'equip es troba immers en la construcció de les sis torres centrals. Durant aquest 2017 s’ha continuat amb bon ritme la construcció de les torres dels evangelistes i de la Mare de Déu, iniciada el mes de desembre, amb panells de pedra tesada premuntats al taller de Galera. Les torres segueixen el model arquitectònic de la Sagristia, definida per Gaudí en un model de guix. Una de les novetats d'aquest any han estat les previsions de creixement de les torres ja establer-tes per cada any fins que quedin coronades pels pinacles. 

Torre de la Mare de Déu

Ubicada sobre l’absis i de 138 metres d’alçària, envoltarà el gran hiperboloide que dóna llum a l’altar i que conduirà la llum de l’exterior fins al presbiteri. L’interior de la torre serà un espai monumental buit. Actualment hi ha 58 panells col·locats a la torre de la Mare de Déu. Concretament, ara mateix estem al cinquè nivell, dels 19 que hi haurà. Es preveu que a finals d’any la torre de la Mare de Déu arribi als 85 metres. Aquesta torre es veu créixer des del carrer, ja que es construeix sense bastides a l’exterior. S’hi poden contemplar els grills parabòlics de pedra, amb els arestons a les cantonades de granit blavós, que evoquen el mantell de la Mare de Déu. A la base de la torre s’han situat, al costat del text de l’Avemaria, relleus de flors que es relacionen amb Maria, dissenyades pel taller d’escultors del temple, sota la direcció d’Etsuro Sotoo, i realitzades al taller de picapedrers del temple.

Les torres dels evangelistes

Les torres de Mateu i Joan ja han arribat als 80,83 metres d’alçària, i les de Marc i Lluc als 83,87 metres dels 135 que tindran el 2022. Les quatre torres estan entre el nivell u i dos dels tretze amb què comptaran.

Torre de Jesucrist

Serà la més alta, amb 172,5 metres d’alçària. La pell estarà formada per dotze paraboloides (com la cúpula de la Sagristia) de finestres triangulars, amb esvelts arestons de pòrfir a les cantonades, en referència a la sang de Jesucrist. A l’interior, un primer espai de 60 metres d’alçària contindrà al centre un nucli d’escala de cargol de pedra que contindrà un ascensor amb tancament de vidre. La torre començarà a créixer a l’any vinent i tindrà dotze nivells.

La façana de la Glòria

Faulí ha explicat que projecte artistic de la façana de la gloria no és segur que estigui acabat al 2026. Pel que fa a l'artista que vestirà la façana amb el conjunt escultòric pertinant, ha afirmat que s'està revisant amb profunditat tot el projecte de Gaudí i totes les seves interpretacions. Un estudi que compta amb l'ajut d'un equip de teolegs que faciliten una correcta interpretació. Segons Faulí en 3 anys el projecte de la façana podria ja estar definit. 

Façana de la Passió

A 20 metres d’altura, s’ha acabat l’espai situat entre el mur dels profetes del pòrtic superior i la base del finestral central de la façana de la Passió. És un espai de silenci i recolliment, pensat per a la reflexió, la contemplació i la pregària individual o de grup. Amb la visió i presència de les dues torres centrals de la façana, l’espai estarà limitat per les dues representacions de la resurrecció de Jesucrist: el Sepulcre Buit —que serà al punt més alt i al centre de la galeria del nàrtex superior— i el vitrall del finestral, que representa la Resurrecció. S’hi ha representat l’hort, on l’Evangeli explica que es va enterrar Jesucrist, i una pedrera abandonada, on es va excavar el sepulcre. Els blocs que conformen el mur, de disposició piramidal, han estat tallats amb el sistema tradicional de tascons. Plantes silvestres diferents segons l’estació de l’any, expressió de la vida després de la mort, creixeran al nivell més baix.

Accessos de seguretat

Tocant al carrer de la Marina i soterrats a banda i banda de la façana del Naixement, s’estan executant dos edificis d’accés per als visitants que entrin a la Basílica. S’hi instal·laran diferents equips de control de seguretat (escànercs i arcs). Permetrà una millor regulació de l’accés, ja que contribuirà a la pacificació de l’entorn de la façana del Naixement. Mentre dura l’obra, una escala provisional permet l’accés des del museu a la façana del Naixement.

La restauració

S’ha acabat la restauració del terminal de la torre de sant Felip, a la façana de la Passió, amb recobriment de gres esmaltat, maó, vidre venecià i pedra. Al marge, continuen els treballs de la redacció del Pla Director per a la restauració de la façana del Naixement. S’han realitzat diferents cales per conèixer millor els materials, la forma i la dimensió dels fonaments. S’ha enllestit la part de fotogrametria i escanejat, amb la qual s’obté una representació virtual extraordinària i molt detallada de la façana, amb una precisió de cinc mil·límetres per al conjunt de la façana i de dos mil·límetres per als terminals que rematen la torre.