Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(ACO) “Tu tens paraules de vida eterna” és el lema de la 66a Jornada General de l’ACO que se celebrarà el proper 12 d'octubre al col·legi Salesians Sant Joan Bosco, al barri d'Horta de Barcelona. Aquesta citació de l’Evangeli de Joan s’ha triat per un curs en què s’abordarà la formació, tal i com es va marcar l’entitat a l’XI Consell.

La trobada, que es fa durant tot el dia, és un moment festiu i formatiu obert a tots els militants, amics i simpatitzants de l’entitat d’acció catòlica especialitzada en l’evangelització del món obrer i les classes populars. La Jornada s’iniciarà amb la pregària i el resum del curs passat. Un dels plats forts serà la ponència a càrrec del director de Cristianisme i Justícia, Xavi Casanovas, i se centrarà en el fet que la formació és la tercera pota de la vida d'un cristià (servei, comunitat-pregària, formació), malgrat que, probablement, és la que menys es cuida.

Després de dinar es presentarà el Pla de curs i se celebrarà l’Eucaristia, presidida pel bisbe auxiliar de Barcelona, Sergi Gordo, on es donarà lectura al manifest “Formació i Compromís per crear Esperança en el nostre món”.
Precisament, l’ACO ha aprovat aquest curs passat el Pla de formació del moviment que se sustenta en la formació bàsica del militant, la formació bíblica i teològica i la formació políticosocial. “Cal promoure la formació en els i les militants acompanyats per consiliaris i consiliàries també formats. Perquè, tal com molt bé subratlla el document La Pastoral Obrera de tota l’Església (POTE), ‘la formació no és un privilegi d’alguns, sinó un dret i un deure de tots... En això partim de la llarga experiència que els moviments apostòlics ja tenen en l’Església que ha fet palesa la importància de la formació en els militants obrers cristians per a assumir el propi protagonisme laïcal i la seva missió evangelitzadora, tant personal com comunitària’ (n. 20)”, anota en el Pla de curs el consiliari general Pepe Baena Iniesta.