“La Sagrada Família l’acabarem entre tots”. (Laura Mor –CR) Llum en la foscor. Com si fos una metàfora del temps social que vivim, Barcelona...
(Laura Mor –CR) Llum en la foscor. Com si fos una metàfora del temps social que vivim, Barcelona...
  • -
  • 2 de 326
  • +