Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(CR) Arran de les informacions publicades els darrers darrers dies sobre la causa canònica contra diversos sacedorts membres de l'Associació Seminari del Poble de Déu, dissolta el 2017, la secretaria de la Conferència Episcopal Tarraconense ha fet públic aquest comunicat.

 

Nota de la Secretaria de la Conferència Episcopal Tarraconense sobre l’extinta Associació de fidels “Seminari del Poble de Déu”

En relació a l’Associació de fidels anomenada “Seminari del Poble de Déu” (SPD), erigida a Barcelona l’any 1977 i que fou extingida canònicament el 15 d’abril de 2017 pel Cardenal Arquebisbe de Barcelona, comuniquem que alguns membres d’aquesta extinta Associació estan essent investigats, pel que fa a les seves opinions doctrinals i la seva aplicació a la vida cristiana, per la Congregació per a la Doctrina de la Fe, a través d’un tribunal eclesiàstic constituït a la Diòcesi de Vic.

Aquest tribunal ha decidit suspendre de manera preventiva de l’exercici públic del ministeri, però no l’exercici privat, als clergues investigats. La mesura afecta clergues de les Diòcesis de Barcelona, Tarragona, Lleida, Urgell i Vic i cada Diòcesi ho està aplicant d’acord amb la Congregació per a la Doctrina de la Fe.

En aquest moment cal esperar les decisions que vagi prenent el tribunal canònic i preservar el dret a la bona fama i a la presumpció d’innocència de tots els implicats.

Els Bisbats sempre han aplicat escrupolosament el que estableix la Santa Seu en aquests casos. Si aquest procés canònic portés a descobrir indicis fonamentats de responsabilitat penal en l’àmbit civil, immediatament serien posats en coneixement de les autoritats judicials.

L’Arquebisbat de Barcelona va suspendre l’Associació privada “Seminari del Poble de Déu” on estava erigida, en virtut d’un decret de 15 d’abril de 2017, publicat al Butlletí Oficial de l’Arquebisbat de Barcelona. Aquesta mesura es va prendre després de consultar la Congregació per a la Doctrina de la Fe, així com els Bisbes de les Diòcesis de Tarragona, Lleida, Urgell i Vic, i també Bilbao i Valledupar (Colòmbia), on l’Associació era present, després d’un llarg període d’investigacions i discerniment, tot sospesant les circumstàncies i el bé de l’Església, i demanant a Déu el seu ajut en aquesta delicada decisió.

Les raons definitives per a la supressió de l’Associació SPD foren estrictament d’ordre teològic. Malgrat els passos positius de l’Associació, finalment els Bisbes van creure que no es donaven prou garanties per a la continuïtat de l’Associació i que aquesta no gaudia de la necessària confiança de l’Església per a dur a terme l’ensenyament de la doctrina catòlica, que era un dels objectius principals de l’Associació segons els seus estatuts. Restava pendent la continuació d’una investigació canònica, encomanada per la Santa Seu a la Diòcesi de Vic, per esbrinar si algun membre de l’Associació hagués incorregut personalment en algun delicte canònic.

Tarragona, 14 d’abril de 2019