Vés al contingut
Catalunya Religió dt. 2/06/2020

(Vatican News) "Per permetre una gestió més eficaç dels recursos, he decidit, per tant, aprovar un conjunt de normes destinades a afavorir la transparència, el control i la concurrència en els procediments d'adjudicació dels contractes públics estipulats per compte de la Santa Seu i de l'Estat de la Ciutat de Vaticà ", escriu el Papa Francesc a la Carta Apostòlica en forma de Motu proprio, sobre la transparència, control i competència en els procediments d'adjudicació de contractes públics de la Santa Seu i de l'Estat de la Ciutat de l' Vaticà, publicat el matí d'aquest dilluns, 1 de juny de 2020.

Un corpus normatiu per als diversos ens de la Cúria Romana

Amb el present Motu proprio, signat el 19 de maig de 2020, Francesc pretén "establir els principis generals i delinear un procediment únic en la matèria, mitjançant un corpus normatiu vàlid per als diversos ens de la Cúria Romana, per a les institucions vinculades administrativament a la Santa Seu, per a la Governació de l'Estat, així com per a les altres persones jurídiques públiques canòniques específicament individuades". Principis que tots els administradors estan cridats a complir en l'exercici de les seves funcions, amb la "diligència del bon pare de família", en relació a l'administració dels béns eclesiàstics.

La necessitat d'una administració fidel i honesta

El context actual i la creixent interdependència han fet sorgir la possibilitat de realitzar considerables estalvis com a resultat de l'operativitat de múltiples oferents de béns i de serveis. Això presenta la "urgent necessitat d'una administració fidel i honesta, atès que en aquest àmbit l'administrador està cridat a assumir la responsabilitat dels interessos d'una comunitat, que van molt més enllà dels individuals o dels interessos particulars". Aquesta necessitat també ha fomentat una reglamentació específica i coherent en el si de la comunitat internacional, que ja compta amb principis i normes que inspiren la conducta i mostren l'experiència dels diversos estats. A aquest patrimoni normatiu, associades a les "bones pràctiques", és útil referir-se, tenint en compte els principis fonamentals i les finalitats pròpies de l'ordre canònic i la peculiaritat de l'Estat de la Ciutat de Vaticà.

Una millor gestió dels recursos de la Santa Seu

En aquest sentit, el Papa Francesc recorda que, malgrat la seva unitat i homogeneïtat, aquesta disciplina contempla aquelles diferències necessàries entre la Santa Seu i l'Estat de la Ciutat de Vaticà, que són ben conegudes pel dret i considerades universalment per la pràctica jurídica, inclosa la internacional. Per això, "la promoció d'una aportació concurrent i lleial dels operadors econòmics, juntament amb la transparència i el control dels procediments d'adjudicació de contractes, permetrà una millor gestió dels recursos que la Santa Seu administra per assolir els fins propis de l'Església (cf. c. 1254 CIC), garantint als mateixos operadors la paritat de tractament i la possibilitat de participar a través d'un Registre especial d'operadors econòmics i dels procediments específics".

Reduir considerablement el perill de corrupció

Així mateix, el Pontífex assenyala que, aquestes normatives permetran superar l'obstacle d'acords restrictius i permetrà reduir considerablement el perill de corrupció dels que són cridats a la responsabilitat de govern i de la gestió dels Òrgans de la Santa Seu i de l'Estat de la Ciutat de l Vaticà. "A aquesta normativa, de caràcter substancial, va acompanyada una normativa processal, destinades a garantir el recurs a la tutela jurisdiccional en cas de controvèrsies sobre els procediments d'adjudicació de contractes públics o relacionades amb els processos d'inscripció o de cancel·lació de l Registre d'Operadors econòmics".

Ampliació de la jurisdicció dels òrgans judicials

A més, el Papa Francesc assenyala que, l'especificitat de la matèria i el caràcter tècnic de les normes substancials justifiquen l'ampliació de la jurisdicció dels òrgans judicials de l'Estat de la Ciutat del Vaticà, als quals és atribuïda la competència per conèixer les eventuals controvèrsies, encara que aquestes es refereixin a ens de la Cúria Romana, sense perjudici de la competència del Tribunal Suprem de la Signatura Apostòlica en cas de conflicte d'atribució.

Publicació del Motu proprio

Per això, després d'haver preparat la redacció final de les normes esmentades, després d'haver-se consultat i considerat degudament tot en el seu conjunt, el Papa aprova les normatives continguts en els textos adjunts a aquest Motu proprio, que s'han de considerar parts integrants de la mateixa, que hauran de ser observats en la seva totalitat, però qualsevol cosa contrària, encara que sigui digna de menció particular. Finalment, el Pontífex disposa que l'original de el present Motu proprio, sigui promulgat mitjançant la seva publicació al lloc web de l'Osservatore Romano, entrant en vigor trenta dies després, i després sigui publicat en els Acta Apostolicae Sedis.

Les millors normes i pràctiques desenvolupades per la comunitat internacional

Per la seva banda, el president del Tribunal del Vaticà, Giuseppe Pignatone comentant el Motu proprio de el Papa Francesc va dir que, "per tal d'aconseguir importants estalvis de costos, una gestió eficient dels recursos i un compromís renovat contra el risc de corrupció , la nova legislació incorpora les millors normes i pràctiques desenvolupades per la comunitat internacional ". Així mateix, el rector de la Pontifícia Universitat Lateranense i professor de dret internacional, Vincenzo Buonomo, va explicar que," les noves normes són un advertiment per redescobrir l'important, i avui dia urgent, una millor gestió dels recursos ".

Temàtica
Territori

Us ha agradat poder llegir aquest article? Si voleu que en fem més, podeu fer una petita aportació a través de Bizum al número

Imatge
Donatiu Bizum

o veure altres maneres d'ajudar Catalunya Religió i poder desgravar el donatiu.