Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Vatican News) Dos documents destinats a deixar empremta: el papa Francesc ha abolit el secret pontifici en casos de violència sexual i abús de menors comesos per clergues, també ha decidit canviar la llei sobre el delicte de pornografia infantil, incloent dins els casos de delicta graviora - els delictes més greus- la possessió i difusió d'imatges pornogràfiques que involucrin a menors de fins a 18 anys d'edat.

El primer i més important document és un rescripte signat pel cardenal Secretari d'Estat, Pietro Parolin, que informa que el passat 4 de desembre el Pontífex va disposar abolir el secret pontifici sobre les denúncies, els processos i les decisions relatives als delictes esmentats en el primer article del recent motu proprio “Vos estis lux mundi”. Aquests es refereixen als casos de violència i d'actes sexuals comesos sota amenaça o abús d'autoritat, casos d'abús de menors i de persones vulnerables, casos de pornografia infantil, casos de no denúncia i encobriment dels abusadors per part dels bisbes i superiors generals dels instituts religiosos.

La nova instrucció especifica que la "la informació es tractarà de manera que es garanteixi la seva seguretat, integritat i confidencialitat" establertes pel Codi de Dret Canònic per protegir "la bona reputació, la imatge i la privacitat" de les persones implicades. Però aquest "secret d'ofici", tal com es llegeix en la instrucció, "no obsta per al compliment de les obligacions establertes en cada lloc per la legislació estatal", incloses les obligacions de denúncia, "així com donar curs a les resolucions executives de les autoritats judicials civils ". A més, als que realitzen les denúncies, a les víctimes i als testimonis "no es pot imposar cap mena de silenci " sobre els fets.

Amb un segon rescripte, signat pel mateix Parolin i pel Prefecte de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, cardenal Luis Ladaria Ferrer, es van donar a conèixer també les modificacions de tres articles del motu proprioSacramentorum sanctitatis tutela” (de 2001, ja modificat el 2010). S'estableix que sigui considerat com un dels delictes més greus reservats per al judici de la Congregació per a la Doctrina de la Fe "l'adquisició o possessió o divulgació, amb finalitat libidinosa, d'imatges pornogràfiques de menors de divuit anys per part d'un clergue, de qualsevol manera i per qualsevol mitjà ". Fins ara aquest límit es fixava en els 14 anys.

Finalment, en un altre article, es permet que en els casos relatius a aquests delictes més greus, el paper de "procurador i advocat " pugui ser exercit també per fidels laics amb un doctorat en Dret Canònic i no només per sacerdots.