Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Obra Social “la Caixa”) L’Obra Social ”la Caixa” va destinar l’any passat a Catalunya 3.588.100 euros a 141 projectes socials. Tot això amb l’objectiu de contribuir a la construcció d’una societat més justa i igualitària per mitjà de la millora de les condicions de vida de les persones que estan en situació o amb més risc de vulnerabilitat.

L’impacte d’aquests projectes catalans va arribar a un total de 64.449 persones beneficiàries dels projectes seleccionats per l’Obra Social ”la Caixa” a través del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials que impulsa anualment l’entitat i que es distribueixen en sis convocatòries socials: Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia; Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social; Habitatge per a la inclusió social; Inserció sociolaboral; Interculturalitat i acció social, i Acció social en l’àmbit rural.

Al conjunt d’Espanya, la inversió va arribar als 17,3 milions d’euros repartits en 736 projectes a través de 660 entitats socials i més de 268.000 beneficiaris.

Amb aquesta inversió, ”la Caixa” renova un any més el seu compromís amb els col·lectius més vulnerables, i dona resposta així a alguns dels reptes socials més importants, com ara la lluita contra l’exclusió, l’accés a l’habitatge o el foment de l’ocupació.

El president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, ha destacat la inclusió social i la igualtat d’oportunitats com els dos eixos prioritaris del conjunt de projectes impulsats per l’entitat. “Són dos objectius clau per a la construcció d’una societat més justa, als quals contribuïm cada any de manera ferma i decidida a través de les entitats socials”, ha explicat.

Els ajuts concedits a través de les diferents convocatòries socials han beneficiat directament persones amb discapacitat, en procés d’envelliment o en situació de dependència o malaltia; persones en situació o en risc d’exclusió social, amb una atenció especial a menors i als seus familiars, i persones immigrades o en contextos vulnerables de diversitat cultural, amb la finalitat de fomentar la cohesió social. Aquest any s’han contractat 7.774 professionals específicament per al desenvolupament dels projectes, en els quals també s’han implicat 10.591 voluntaris.

Obertura de les convocatòries del 2020

Un any més, l’Obra Social ”la Caixa” reedita el seu compromís amb el Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials 2020, la primera convocatòria del qual, Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia, ja s’ha obert formalment, amb un pressupost que arriba als 4,5 milions d’euros. Els ajuts següents es convocaran en tres terminis: el 10 de febrer s’obrirà el termini per a les sol·licituds de les convocatòries de Lluita contra la pobresa infantil i exclusió social, i Acció social en l’àmbit rural; el 30 de març, el d’Habitatges temporals per a la inclusió social, i Inserció sociolaboral, i l’11 de maig s’obrirà el d’Interculturalitat i acció social.

Premis ”la Caixa” a la Innovació Social

Un any més, amb la setena edició dels Premis ”la Caixa” a la Innovació Social, l’Obra Social ”la Caixa” farà també un reconeixement especial als projectes més disruptius per la tasca que duen a terme a l’hora d’implementar nous models d’intervenció social o de gestió.

Els deu premis de 15.000 euros suposaran un impuls addicional per a cadascun dels projectes seleccionats pel fet de donar resposta als reptes actuals i demostrar que tenen capacitat per modificar una problemàtica social d’una manera sostenible, eficient i duradora. Les candidatures es valoraran sobre la memòria i els resultats dels projectes que es postulin per als premis.