Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït


Un nou postgrau: Comunicació i Educació Espiritual
La Facultat de Comunicació Blanquerna i la Fundació Escola Cristiana posen en marxa un postgrau destinat a educadors, mestres i professors, iniciadors i catequistes, monitors de temps lliure, caps i directors de centres educatius, amb l’objectiu d’aprofitar la gran potència del Cinema, la Televisió i la Xarxa, de cara a una educació espiritual entesa des d’un sentit molt ampli.
El Postgrau està DIRIGIT per PEIO SÁNCHEZ, director de la Mostra de Cinema Espiritual, una mostra que en l’edició 2012-2013 passarà a ser d’abast mundial.
Per què, aquest postgrau?
Infants, adolescents, joves… construeixen la seva identitat a partir de la relació –conscient o inconscient- que estableixen amb els mitjans de comunicació. El cinema i la televisió expressa la recerca latent de sectors importants de la població infantil, adolescent o jove. Una recerca per a la construcció d’un sentit a la pròpia existència, una recerca espiritual. Mentrestant, mestres, professors, directius de centres, educadors, catequistes, acompanyants, monitors, pares i mares… expressen dubtes sobre la tasca educativa que duen a terme: la televisió, la xarxa i el món mediàtic apareix com a competidor en la feina d’educar. La Fundació Escola Cristiana de Catalunya i la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna organitzen conjuntament aquest postgrau amb l’objectiu de donar recursos i elements de contrast per aprofitar el cinema, la televisió, la xarxa, per a una educació de les diferents dimensions de l’existència humana en les seves diferents etapes d’evolució.
Es gestionen ajuts per a mestres i professors
La Fundació Escola Cristiana de Catalunya tramitarà la bonificació de la despesa salarial dels mestres i professors de les seves escoles a través de laFundación Tripartita para la formación en el empleo. Les entitats no adherides a la FECC i que vulguin que se’ls gestioni la Bonificació, caldrà que signin el Conveni  d’Agrupament d’Empreses.
 —————————————————————————————————————————————————————————————
Objectius del Postgrau:

 1. Oferir una fonamentació de caire rigorós i científic que abordi les interrelacions entre el món de la comunicació i el món educatiu en relació a l’educació de la dimensió espiritual de la persona humana.
 2. Fonamentar l’àmbit de l’educació espiritual i transcendent, donant claus per a la superació dels llocs comuns imperants en la cultura ambiental.
 3. Oferir models d’intervenció en l’àmbit educatiu formal, a través del coneixement d’experiències concretes que s’estan duent a terme.
 4. Abordar intervencions amb mitjans en l’àmbit de l’educació no formal.
 5. Donar els coneixements tècnics bàsics pel desenvolupament d’activitats de producció mediàtica en els diferents mitjans, a través de la producció digital.
 6. Presentar formes d’intervenció a partir de la interactivitat en l’àmbit educatiu, formal i no formal.
 7. Analitzar la interrelació i les diferents funcions d’Escola, Família i Mitjans de Comunicació, així com l’eficiència i l’eficàcia de les diferents formes d’intervenció en l’àmbit educatiu.

DESTINATARIS:

 1. Mestres i professors i interessats en la incorporació dels mitjans de comunicació i les noves tecnologies en el món de l’educació com a instrument pedagògic.
 2. Mestres i Professors de religió.
 3. Educadors en la fe, catequistes, iniciadors de grups i consiliaris.
 4. Responsables i Monitors de temps lliure.
 5. Comunicadors, llicenciats periodisme, publicitat, audiovisuals, informàtica, telecomunicacions, interessats en la vessant educativa i pedagògica de l’activitat comunicativa.
 6. Educadors, comunicadors i responsables d’ONG’s d’ajuda al desenvolupament, tant a primer com a tercer món, que volen utilitzar els mitjans en la seva vessant d’alfabetització, de promoció humana i social.

HORARIS:
Cada dijous a partir del 4 d’octubre de 2012 , de 17:30h a 21:30h, fins la última setmana de juny 2011.
Setmana intensiva: la última setmana de juny (del dimarts 25 al divendres 28, de 16:30h a 21h) es realitzarà una setmana intensiva amb l’objectiu d’elaborar un producte audiovisual o de xarxa, amb els equipaments de la Facultat,
Telèfon per informació personalitzada:             626 98 13 08      .
MATÈRIES:
El postgrau constra de tres grans blocs.
BLOC A: Fonamentació Teòrica: (60h)
BLOC B: Fonamentació tecnologògico-pràctica i aplicació en l’ecuació espiritual. (90h)
BLOC A: FONAMENTACIÓ TEÒRICA: (60h )
MODUL 1: FONAMENTS ANTROPOLÒGICS I PEDAGÒGICS. Educació. Aprenentatge. (Total: 16h)

 1. Pedagogia, educació i aprenentatge. Teories i models.

1.1.   Concepte d’educació
1.1.1. Aproximacions a la idea d’educació
1.1.2. Autoeducació i heteroeducació
1.1.3. L’educació formal, no formal i informal.
1.2.   Aproximació sistèmico-cibernètica a l’educació
1.2.1. La relació educativa: educador, educand i medi
1.2.2. Comunicació, acció i consciència
1.2.3. L’educació com a procés dinàmic
1.3.   Teories de l’aprenentatge i models d’ensenyament
1.3.1.     Model conductual
1.3.2.     Model cognitivista
1.3.3.     Model constructivista
1.3.4.     Aportacions de l’envocament psicodinàmic.

 1. Educadors i mitjans de comunicació. Les variables de la realitat educativa en relació a l’entorn comunicatiu.
 2. 3.   Convergències i divergències del procés comunicatiu i el procés educatiu.

 
MODUL 2: EDUCACIÓ, COMUNICACIÓ I TRANSMISSIÓ DE LA DIMENSIÓ ESPIRITUAL.

 1. Teories i metodologies per anàlisi dels mitjans de comunicació I la seva relació amb les teories de l’aprenentatge. Cosntrucció de la identitat.
 2. L’educació i la comunicació com a relació.

2.1.   La formació de la identitat com a continuum.
2.2.   Identificació i projecció.
2.3.   Els estudis culturals i la seva relació amb els models de projecció i introjecció.

 1. Comunicació versus transmissió: educar des de l’experiència.

3.1.   Teories d’arrel conductual.
3.2.   Més enllà de les teories d’arrel cognitu: el món intern. Emocionalitat i Espiritualitat.
3.3.   L’experiència espiritual, més enllà del llenguatge.
3.4.   La creació del llenguatge: el símbol.

 1. Comunicació i llenguatge en el procés educatiu.
 2. Bases per a la lectura espiritual del cinema.

     El símbol i els llenguatges simbòlics en la comunicació.
5.1.   Els elements simbòlics en les tradicions religioses i en els llenguatges
      audiovisuals.
5.2.   Lectura simbòlica i espiritual de les imatges audiovisuals. Lectures espirituals  del cinema.

 1. Educació en competències en relació a la dimensió espiritual humana.

6.1.   Models de desenvolupament de la competència espiritual en l’educació. La intervenció dels mitjans de comunicació I l’alfabetització audiovisual. (2h)
6.2.   La competència digital com informació, tecnologia, aprenentatge, comunicació i creació de cultura. Criteris per el disseny de projectes i materials des de la perspectiva de la pedagogia de l’espiritualitat cristiana. (2)
6.3.   Formats didàctics en les NTIC. (2h)

BLOC B. BLOC TECNOLÒGICO – PRÀCTICA, (90h):

MÒDUL 1. CAPACITACIÓ TECNOLÒGICA BÀSICA en PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL. Aquest modul pretén dotar als estudiants de la capacitació mínima necessària per produir materials audiovisuals i de la xarxa i, a través del coneixement del mitjà, aprendre a analitzar i utilitzar productes audiovisuals.

 1. La imatge. Enquadrament i significació de la imatge.

1.1. Enquadrament. Moviments de càmera. Posició de la figura humana. Significació.
1.2. La gramàtica audiovisual. El muntatge.

 1. Televisió i cinema. Setmana intensiva.

2.1. Procés productiu en l’audiovisual i les seves tecnologies : preproducció, producció i postproducció des d’una perspectiva educativa.
2.2. Fer una notícía. Construir un relat audiovisual (reportatge o un curt). El guió.
2.3. Utilització educativa d’un plató de televisió. Parlar a càmera.
2.4. Fer un programa de televisió.  Experiència de canal intern de televisió
2.5. El.laboració d’una peça audiovisual.

 1. La utilització del so. Radio.  Del programa de ràdio al circuit intern de ràdio a l’escola.
 1. Creació d’entorns virtuals d’aprenentatge. Web 2.0. (16h) Interactuar i treballar en xarxar professors/es i alumnes, a l’estil de grups socials.

MÒDUL 2. UTILITZAR EL CINEMA, LA TELEVISIÓ, LA MÚSICA I LA XARXA EN L’EDUCACIÓ ESPIRITUAL. Activitats de Recepció. (28h)

 1. Educar la Interioritat.
 2. Educar en el Sentit
 3. Ajudar a descobrir el Misteri
 4. Construir la Identitat a través de l’obertura a l’altre

MÒDUL 3.
     EXPERIÈNCIES D’ESCOLES I INSTITUCIONS . 12h

BLOC C: ELABORACIÓ DEL PROJECTE FINAL

Professors del Postgrau:
PEIO SÁNCHEZ. Doctor en Teologia. Director de la Mostra de Cinema Espiritual. Membre de Signis.
FRANCESC GRANÉ. Doctor en Comunicació. Llicenciat en Filosofia. Diplomat Teologia.. Professor FCC Blanquerna. ISCR Martí Codolar.
LLUÍS DUCH. Doctor  Teologia. Professor de fenomenologia I d’Antropologia UAB.
CLAUDIA DI GIOVANNI. Directora de la Filmoteca Vativana.
Mª ROSA BUIXARRAIS. Doctora en Pegagogia. Membre del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
MÒNICA GIJÓN CASARES. Doctora en Pedagogia, professora del departament de Teoria i Historia de l’Educació de Barcelona i mebre del GREM (Grup de recerca en educació moral de la UB)
MARIA DEL MAR GALCERAN. Doctora en Pedagogia. Secretaria Executiva del Secretariat de Teologia a la Universitat.
CRISTÒFOL TREPAT. Catedràtic Didàctica de les Ciències Socials. Universitat de Barcelona
MARÍA CANEL. Doctora en Pedagogia. Periodista. Directora CESAG.
JAUME AYMAR. Doctor en Història. Director Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
LETICIA SOBERON. Directora de RIAL. Red Informática de la Iglesia en América Latina
Mª PILAR RODRÍGUEZ. Professora Universidad Deusto. Doctora Univ. Harvard.
MÍRIAM DÍEZ. Doctora en Periodisme. Periodista H20 i Observatori Religions, Mitjans i Cultura.
ESTER ROMERO. Comunicadora. Educadora.
JOSÉ Mª BAUTISTA. Doctor en Semiòtica. FERE-CECA.
MAITE VALLS. Psicologa. Pedagoga. Responsable de Pastoral  Jesús Maria.
ASSUMPTA MONTSERRAT. Musicòloga. Assumpta Montserrat Rull. Musicòloga. Sotspresidenta del Moviment cristià de mestres i professors.
RAMON MILLÀ. Realitzador. Professor FCC Blanquerna.
JAUME BENET. Professor FCC Blanquerna.
JOAN BOSCH. Professor FCC Blanquerna.
JOAN GRANÉ. Realitzador Eulogos Media. Montador a Televisó de Catalunya.
ANTONI HUGUET. Realitzador. Ràdio Estel.
JOSEP MARIA CALDERÓ. Expert en NTIC i docència de Religió
FERRAN PIÑEIRO. Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’educació. Professor de Pedagògia i didàctica de la religió a l’ISCREB.
LOURDES MONTFORT. Professora Religió. Menbre de l’Associació de Professorat de Religió, APRC

Tríptic Comunicació i Educació Espiritual