Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Arquebisbat de Barcelona) La Delegació de Mitjans de Comunicació ha engegat un nou web coincidint amb la festivitat de Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes. L’Arquebisbat de Barcelona implementa una nova imatge més propera i àmplia, donant-se a conèixer a les xarxes com a Església Arxidiocesana de Barcelona, amb un nou logotip més actualitzat que englobarà a totes les delegacions, institucions, entitats, universitats i parròquies que són part de l’arxidiòcesi de Barcelona, donant-hi un nou impuls i una nova dinàmica comunicativa. La finalitat del canvi és poder oferir un servei al qual pugui accedir tothom, sense donar un no a ningú, de manera que es donin respostes i s’acompanyi a les persones en el camí de la fe.

La pàgina web Església de Barcelona vol mostrar, amb aquesta nova imatge, una Església més pròxima, adaptada a la realitat social que s’està vivint actualment; una Església de tots, en la qual els fidels puguin ser partícips i protagonistes dels continguts; una Església en un camí de perfecció, que es renovi constantment, aprofitant les noves tecnologies; i una Església basada en el missatge evangèlic i en la Bona Nova per a tots.

Dos portals web, dos tipus de contingut

Atès que els òrgans de govern de la diòcesi de Barcelona tenen una presència tan destacada sobre el total d’actes, s’ha cregut convenient crear un lloc web especial dedicat a agrupar totes les informacions que s’hi refereixen. Així, en el portal de l’Arquebisbat de Barcelona, es poden trobar les homilies, els discursos, els decrets i les conferències del cardenal Martínez Sistach, del bisbe auxiliar Sebastià Taltavull i dels organismes diocesans. De la mateixa manera, també s’informarà del calendari de jornades i col·lectes de la diòcesi. I, mitjançant les noves tecnologies, es pot visualitzar la història de l’Arquebisbat de Barcelona, la biografia del cardenal arquebisbe i altres esdeveniments històrics amb una línia de temps interactiva.

Paral·lelament, es potencia el nom Església de Barcelona amb un nou web, més intuïtiu i fresc, més jove i visual, amb una forta aposta comunicativa pel testimoniatge dels fidels, mantenint l’essència del missatge evangèlic. En aquest portal, es proposa un contingut que respon als problemes reals i actuals de la societat d’avui. Per exemple, què ha de fer algú que vol tornar a creure? Quins passos ha de seguir algú que es vulgui batejar o casar? I què poden fer aquelles parelles que tenen problemes? La solució a totes aquestes preguntes es troba al web Església de Barcelona.