Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(CCAPAC) La Confederació Cristiana d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC), que representa les famílies de 260.000 alumnes escolaritzats en 403 escoles catalanes, ha sol·licitat audiència al Ministre d’Educació, Cultura i Esports, José Ignacio Wert, per tal de lliurar-li el manifest –i els suports rebuts- contra la manca de consens amb què s’ha aprovat la LOMCE.

Les adhesions són el resultat de la campanya “Una nova llei orgànica d’educació cada cinc anys i mig? És de mala educació!,” que la CCAPAC va endegar el passat mes de setembre amb la publicació d’un manifest en què s’exigia “consens i estabilitat” en l’aprovació de la llei” i “l’exclusió de l’educació i les seves normes bàsiques del joc polític partidista”.

A més de les AMPA agrupades a la CCAPAC, aquest manifest ha rebut l’adhesió unànime del patronat de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, que presideix el Cardenal Arquebisbe de Barcelona, i on estan representats tots els estaments de la comunitat educativa -famílies, professorat, direccions i titulars de centres- de 403 escoles. També s’han rebut les adhesions específiques de més de 200 òrgans de govern de centres (Consells Escolars, equips directius...) i d’altres de particulars.

“Com a pares i mares, hem viscut la successió de reformes de lleis orgàniques en els darrers trenta anys: la LOECE, la LODE, la LOGSE, la LOPEG, la LOCE la LOE... i no creiem que sigui positiu per a l’educació la promulgació d’una nova llei cada vegada que el govern canvia de formació política, i menys encara si, com és el cas, no ha comptat amb un ampli consens”, ha lamentat la presidenta de la CCAPAC, Mercè Rey. “Per això volem lliurar al Ministre les adhesions en contra de la LOMCE, perquè sàpiga que l’estabilitat educativa és un element necessari per a una educació de qualitat, com ho demostren els resultats en d’altres països del nostre entorn, i perquè volem transmetre-li que ens hauria agradat un acord de totes les forces polítiques”.

El manifest de la CCAPAC reclamava que, abans de qualsevol reforma legal que s’emprengués, hi hagués “diàleg amb tota la comunitat educativa”, així com “respecte a la singularitat dels trets diferencials del nostre país, en especial de la llengua, com a element per potenciar la integració i la cohesió social”. “L’ordenament jurídic de l’educació s’ha de fonamentar en la llibertat, el respecte a la pluralitat d’iniciatives i opcions educatives, l’equitat en l’atenció als alumnes i en la defensa de la cohesió social”, ha afirmat Rey. “Som pares i mares i volem participar en les gran decisions que afecten al sistema educatiu en què els nostres fills s’han de formar, malgrat que lleis com aquesta no ens ho vulguin permetre, pel que sembla”, ha conclòs.

Ara que la LOMCE ja ha finalitzat el tràmit parlamentari sense assolir el citat consens, la CCAPAC vol fer palès el seu posicionament al Ministre amb la voluntat, si més no, d’instar a un canvi d’actitud en el desplegament que de la llei es pugui fer.