Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Jordi Llisterri – CR) Està sorgint un món nou que també demana una escola nova. Aquesta és la reflexió que han fet el col·lectiu educatiu dels jesuïtes de Catalunya i que els va decidir formular una proposta nova. “L’escola ha de canviar d’una manera tan radical i tan profunda com el segle demana”, explica Josep Menéndez, director adjunt de la Fundació Jesuïtes Educació.

Fa un dies van culminar el procés de reflexió amb la presentació d’Horitzó 2020, el programa d’actuació de les escoles del jesuïtes a Catalunya que vol aconseguir una escola totalment diferent. Un nou model que suma les aportacions recents de la pedagogia amb la millor tradició ignasiana.

Això demana un nou espai físic, una organització i una distribució del temps flexible, potenciar el lideratge del mestre, incidir en els valors relacionals, socials i de compromís... Canvis profunds i innovadors que es concreten en el programa Horitzó 2020. És el resultat del procés participatiu que aquest curs ha recollit més de 56.000 idees de docents, alumnes i pares.

Ara, s’anirà aplicant progressivament als vuit centres que els jesuïtes tenen a Catalunya. També vol ser un model per la resta del sistema educatiu i per la xarxa educativa mundial dels jesuïtes.

“Volem que les escoles d’aquí a deu anys no siguin com ara”, explica Menéndez sobre el treball que ara posen en marxa. Una aposta que junt amb la novetat manté “l’esforç, l’avaluació i els resultats” i l’espiritualitat “d’una educació vinculada a la figura de Jesús per treure de mi mateix el millor que tinc".