Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Marc Majà i Guiu) El proper diumenge dia 1 de maig, festa de Pasqüetes, tindrà lloc la clausura de l’Any Jubilar concedit amb motiu del Mil·lenari del Miracle Eucarístic del Sant Dubte d’Ivorra. Déu sap els esforços i la gent que aquest esdeveniment ha fet aglutinar: en primer lloc, el propi poble d’Ivorra que, des de fa anys, ha anat projectant i “somniant” aquest mil·lenari i, després, tota la comunitat diocesana (i més enllà!) que s’ha anat engrescant entorn d’aquesta celebració. La joia viscuda, la gran preparació i el gran nombre de fidels que es van aplegar l’11 d’abril de l’any passat amb motiu de la inauguració de l’Any Jubilar, són expressió de l’estima que es té pels fets del Sant Dubte d’Ivorra.

Tot això reclama que la clausura d’aquest Any Jubilar sigui viscuda, també, amb el màxim d’implicació i celebració possible. És per això que, dins de les diverses activitats que s’estan duent a terme amb motiu del mil·lenari, s’ha volgut projectar la composició d’una peça musical elaborada per a l’ocasió, com a culminació de l’Any Jubilar. Concretament, s’ha pensat en la idea d’un “oratori”, això és: una composició dramàtica i musical, generalment sobre temàtica religiosa, que s’executa sense acció escènica. Aquesta empresa s’ha confiat musicalment a Mons. Valentí Miserachs, president del Pontifici Institut de Música Sacra, màxim òrgan de l’Església Catòlica en el camp de la música litúrgica. En relació a Mons. Miserachs, nascut a Sant Martí de Sesgueioles, cal afegir, per cert, que recorda bé com havia visitat de petit el Santuari d’Ivorra junt amb la seva àvia. Per aquest motiu, es pot dir que el seu lligam amb l’esdeveniment del Sant Dubte és ben ferm. Pel que fa a l’escriptura del poema que hi ha a la base de l’Oratori, s’ha confiat a Mn. Climent Forner, capellà poeta del nostre bisbat de Solsona.

El poema de l’Oratori del Sant Dubte

Fem un apunt al text de Mn. Climent, que constitueix la base del cant d’aquest Oratori, intitulat “Noces de Sang (El Sant Dubte d’Ivorra)”. El poema consta de deu actes que ens narren el fet miraculós que ocorregué en aquest petit poble de la Segarra ara fa mil anys. En el primer acte (“Cant a la Segarra”) es fa una introducció al marc on va passar el miracle, és una oda a la Segarra, la comarca que des de fa mil anys guarda intacta la memòria d’aquest gran esdeveniment Eucarístic.

El segon acte (“Mossèn Bernat Oliver”) glossa el moment en que Mn. Bernat, en el moment de la consagració, dubta que el que està fent sigui veritable i, en aquell instant, el calze comença a vessar sang, la sang de Crist!, tal com si fos una font, una font de vida, la vida que dóna l'Eucaristia.

Segueix l’acte tercer (“Plany de les Veròniques”) que recull com unes dones, que estaven filant fora de l'església, acudeixen corrent als crits esfereïts de Mn. Bernat i amb els seus draps d'estopa eixuguen la sang, tal com la Verònica va fer amb Jesús en el camí de la creu.

El quart acte (“Plany de santa Maria”) ens depara una intervenció molt especial: santa Maria, tan present en aquest poble de la Segarra i que ha acompanyat a Mn. Bernat des del seu naixement a l'Aguda, li fa una crida al penediment, a que obri el ulls a aquest fet miraculós.

Intervé de nou Mn. Bernat, en el cinquè acte (“Mossèn Bernat Oliver”), el qual, penedit per haver dubtat, demana perdó clamant al cel la misericòrdia de Déu i de Santa Maria. Respon la Mare de Déu (acte sisè, “Plany de Santa Maria”) que, com a una veritable mare, demana al seu fill, Mn. Bernat, que no sigui com Tomàs el deixeble de Jesús que va haver de posar el dit a la nafra per creure en Jesucrist ressuscitat. La intervenció de santa Maria no podia ser en va: Mn. Bernat, penedit, clama al cel (setè acte, “Mossèn Bernat Oliver”) i fa una confessió de fe. Sí, ell creu el miracle: la sang de Jesús vessada sobre les seves mans n’és testimoni i, a més, tal i com varen fer a la primeria de l’Església els deixebles, ell sortirà a proclamar-ho a tots els seus fidels.

La història fa un pas endavant en l’acte vuitè (“Sant Ermengol”) amb l’arribada del bisbe d’Urgell. En efecte, sant Ermengol es trobava a Guissona (prop d’Ivorra) fent la visita pastoral quan s’esdevingué el miracle i, en assabentar-se’n, hi anà corrents per veure què havia passat. En va ser testimoni i, amb gran promptitud, va anar a Roma per donar-ne constància al Sant Pare Sergi IV. Aquest va proposar-li de quedar-se el calze i, a canvi, donar-li un conjunt de relíquies.

En l’acte novè (“Cor de Confrares”) apareixen ja les conseqüències concretes i reals del miracle en el mateix poble d’Ivorra: la confraria de la Benaurada Madona, fundada pel bisbe Ermengol a resultes del prodigi del Sant Dubte. Gràcies a ella l’anomenada del miracle d'Ivorra s'estengué per Aragó i Catalunya, fent que molts i molts devots iniciessin llargs pelegrinatges fins a Ivorra.

El poema acaba, finalment, amb un excel·lent encert: un “Cant a l’Eucaristia” (acte desè i darrer), que constitueix una oda a l’Eucaristia com a font de vida (tal i com il·lustra, bellament, en l’actualitat el retaule que presideix l’església parroquial de Sant Cugat d’Ivorra).

Des del punt de vista musical, l’Oratori consisteix en una peça per a veus solistes, cor i orquestra. Aquest Oratori, vol ser una aportació de gran envergadura per a l’Any Jubilar i vol expressar tot el que suposa el miracle per al poble d'Ivorra. Un projecte amb característiques semblants al d’aquest Oratori va ser realitzat l’any 2009 a Tarragona, amb motiu de l’Any Jubilar pel 1750 aniversari del martiri del bisbe sant Fructuós i dels seus dos diaques Auguri i Eulogi. La composició musical va ser executada amb gran èxit, amb motiu també de la clausura de l’Any Jubilar.

Interpretació de l’Oratori del Sant Dubte: Solistes, corals i orquestra - Concerts

Per a la interpretació de l’Oratori s’han tingut en compte, bàsicament, dos criteris: en primer lloc, la qualitat musical dels intèrprets (directors, solistes, cantors, músics...) i, en segon lloc, la màxima implicació possible de músics de la nostra terra. És d’aquesta manera que s’ha reunit el conjunt orgànic següent: l’Orquestra Julià Carbonell; les corals Polifònica de Puigreig, Orfeó Nova Solsona i Coral Ginesta (Cervera); i els solistes Marta Cordomí (mezzosoprano), Jordi Casanova (tenor), Pau Bordas (baríton) i Toni Marsol (baix). Pel que fa al repartiment dels personatges: Mn. Bernat Oliver serà interpretat per en Pau Bordas, el bisbe sant Ermengol anirà a càrrec d’en Toni Marsol, en Jordi Casanova posarà veu a l’Àngel de la Segarra i, finalment, la Marta Cordomí interpretarà les intervencions de Santa Maria.

També s’ha volgut pensar amb cura els llocs on s’interpretarà l’Oratori, pensant en la rellevància del concert per al poble d’Ivorra i, també, per al bisbat de Solsona en general. Es faran un total de tres concerts: el divendres dia 6 de maig a l’església de Santa Maria de Cervera, el dissabte dia 7 a la catedral de Solsona i, finalment, el diumenge dia 8 a l’església de Sant Cugat d’Ivorra. Tots tres concerts es realitzaran al vespre.

Déu vulgui que la interpretació d’aquest Oratori sigui expressió del veritable cant: el cant de la vida de tots els creients que, empesos per la gràcia jubilar d’aquest miracle eucarístic, testimoniem emocionats la realitat d’un Déu que s’ha volgut quedar per sempre amb nosaltres.