Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Arquebisbat de Tarragona /CR) A finals del segle II un sacerdot va escriure les Actes de Pau i Tecla, en les que es defensava el dret de les dones a predicar, ensenyar i a batejar, i posava l’exemple de Santa Tecla com ideal de la dona cristiana verge que evangelitzava, ensenyava i batejava. Per tal que la defensa d’aquest dret dins l’Església tingués més autoritat el sacerdot va signar les Actes amb el nom de l’Apòstol Pau, com si fos Pau mateix qui ho hagués escrit.

Aquest polèmic document és la principal font d’informació de la vida de santa Tecla i serà objecte d’estudi a partir de dijous a Tarragona en el Congrés “Tecla, deixebla de Pau, santa d’Orient i d’Occident”. És el segon congrés internacional que organitza l’ISCR Sant Fructuós a Tarragona (INSAF). Es farà el 27, 28 i 29 d’octubre a les noves dependències del Seminari Pontifici de Tarragona que s’utilitzaran per primera vegada després de la reforma. El congrés el va presentar la setmana passada el director de l’INSAF, Josep Maria Galvadà.

En el congrés hi participen 20 professors que provenen de Suïsa, USA, Itàlia, Espanya, Alemanya, Àustria i Catalunya. També hi participen com a convidats especials, una delegació de Turquia encapçalada per la Directora de Cultura i Turisme de Mersin, i altres professors d’universitats de Turquia (Mugla, Istambul) i el Director del Museu de Silifke. Les primeres comunitats cristianes van néixer en el territori de l’actual Turquia que es pot considerar el bressol del cristianisme a nivell mundial. Alhora hi haurà una presencia rellevant de l’Església ortodoxa.

Pau i Tecla

Les actes expliquen que Tecla es va convertir al cristianisme escoltant la predicació de Pau sobre la Resurrecció dels morts i de l’espera imminent de Jesucrist Ressuscitat. Tecla va comprendre el valor de deixar-ho tot pel seguiment de Crist, i per tant va voler renunciar al matrimoni i mantenir-se verge. Tecla estava compromesa per casar-se amb un jove anomenat Tamiris. Aquest fet va desencadenar l’oposició del jove i de la mare de Tecla, els quals van arribar fins i tot a perseguir-la, aconseguint que el prefecte la condemnes a mort. Però segons les Actes de Pau i Tecla, Tecla va ser alliberada per Déu de tots els turments (la foguera i les feres tant terrestres com marines). Finalment és deixada lliure i retroba a Pau per a posar-se al servei de l’Evangeli fins al moment de la seva mort a Selèucia.

Tertul.lià en el De Baptismo explica que l’autor del text, un sacerdot de l’Àsia, després de confessar que havia fet circular aquestes Actes en nom de Pau, va ser deposat dels seus càrrecs. Tot i així, les fonts asseguren que no va ser deposat per errors doctrinals sinó només pel fet d’haver utilitzat fraudulosament el nom i l’autoritat de l’Apòstol Pau. Així, segons els organitzadors del congrés, aquest document segueix oferint-nos avui el testimoni que en l’Església de la meitat del segle II hi havia clergues que no desaprovaven que una dona pogués desenvolupar tasques missioneres i de predicació de l’Evangeli.

Alhora, constata com en els inicis del cristianisme la pluralitat també existia en l’Església de la mateixa manera que existeix avui. D’aquest manera el testimoni de Tecla és encara avui una veu que reclama la igualtat de les dones i els homes a desenvolupar tasques missioneres i d’ensenyament en l’Església.

La decisió de dedicar un Congrés a l’estudi de Santa Tecla a Tarragona es justifica en el fet que Santa Tecla és la Patrona de la ciutat de Tarragona i, a més, és la Titular de la Catedral.

Tecla va nèixer a Iconi (en l’actual Turquia) en el segle I. Després de la seva mort, moltes Esglésies cristianes li van donar culte, adquirint una notòria popularitat entre els cristians dels primers segles. En la litúrgia de les Esglésies Orientals (Ortodoxes) es concedeix a Santa Tecla el títol de “isapostolos” (una paraula grega que vol dir “semblant als apòstols”). El culte a Tecla i la seva popularitat gairebé passen al davant d’altres dones que sobresurten en els Evangelis, com per exemple, Maria Magadalena que va ser convertida per Jesús mateix i testimoni ocular de la seva Ressurrecció.

També en el Congrés es vol descobrir l’analogia (semblances) de les Esglésies antigues amb Tarragona. Majoritàriament només les Esglésies dels primers segles veneren a Santa Tecla i això pot indicar com Tarragona participava dels mateixos moviments i sensibilitats espirituals que les Esglésies antigues de la resta del món.

El juny del 2008 es va fer a Tarragona el congrés “Pau, Fructuós i el cristianisme primitiu a Tarragona)” centrat en el viatge de Sant Pau a Hispània i la alta probabilitat de l’estada de Pau a Tarraco en els últims anys de la seva vida.